สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี4บ้านศาลากุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ bansala54@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063516.30762362101.9600183
360200021006361036100636 บ้านระหัด3บ้านบ้านระหัดกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870365- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063616.29531934101.9598094
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม6บ้านขามป้อมกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44893996-bankhampom2009@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068416.33833334101.9829004
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)2บ้านบ้านกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44823231kudlo@thaimail.com www.kudlorschool.com16.2951368101.9079118
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)7บ้านบ้านโนนตุ่นกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870443Nimnual Tooms@chaiyo.c https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068716.29033368101.9412027
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์7บ้านบ้านสระโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 819663387Bansra_h@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066216.18224783101.9422322
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา9บ้านโนนสุขสันต์โนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066316.16213917101.9274571
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา3บ้านบ้านโสกเชือกโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 831265433sokchurk@hotrmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066416.18785145101.9287656
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล5บ้านโนนเห็ดไคลโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก Nonhedkai@outlook.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066616.20697604101.9496084
360200151006671036100667 บุปผาราม4บ้านบ้านเปือยโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 44870364- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066716.19590811101.9438709
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา2บ้านบ้านโนนเขวาโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -bannonkhow@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068616.32228093101.8755237
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง1บ้านบ้านโนนทองโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109855- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068816.30645378101.9057452
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ5บ้านโนนหนองไฮโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 441098562554nh@gmail.com nonnonghai.orgfree.com16.36107419101.8170834
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง4บ้านบุ่งสิบสี่โนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -?bung14school@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069016.35494363101.8251481
360200201006911036100691 บ้านกลาง6บ้านกลางโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069116.38012995101.800915
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ7บ้านบ้านแก้งตาดไซโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109854kangtatsai@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069216.3825877101.7990076
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว15บ้านบ้านหนองบัวบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822835- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067516.08662882101.9025258
360200231006761036100676 บ้านนาสีดา12บ้านน้อยพัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822840- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067616.09273103101.8864335
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา11บ้านบ้านหลักแดนบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44823220sofa176@pop.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067716.0774949101.8430846
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)1บ้านบ้านเดื่อบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 897182538duadonklang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067016.1222696101.9044455
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก6บ้านบ้านนาหัวโสกบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067116.1139398101.91512
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา18บ้านบึงมะนาวพัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067216.13109322101.9195217
360200281006731036100673 บ้านจมื่น3บ้านจมื่นบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 852013629bjmschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067316.14701947101.9104125
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา17บ้านหนองแต้พัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 903372327- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067416.2733545101.9020868
360200301006501036100650 บ้านโนนงิ้ว6บ้านบ้านโนนงิ้วบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44870363- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065016.22425075101.9082741
360200311006511036100651 บ้านเขวา5บ้านบ้านเขวาบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44870117- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065116.23370674101.9102955
360200321006521036100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)1บ้านบ้านบัวบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44869557schoolbanbua@thaimail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065216.24365474101.9297656
360200331006651036100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี8บ้านบ้านหามแหบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44109863- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066516.20750422101.9327724
360200341006781036100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)9บ้านบ้านเป้าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44866115sumranchaischool@gmail.com. https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067816.38219711101.9778442
360200351006791036100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)2บ้านบ้านหญ้านางบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44866143 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067916.3998886101.9716762
360200361006801036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา12บ้านบ้านห้วยข่าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44870361banprom56@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068016.3554445101.9859659
360200371006811036100681 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
11บ้านบ้านโนนชาดบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 894272730- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068116.38173863101.9461458
360200391006321036100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า12บ้านเมืองเก่าบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 1036100632@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063216.28339797101.9274187
360200401006331036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี8บ้านบ้านท่าขามบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063316.29729011101.8929389
360200411006341036100634 บ้านหนองแต้6บ้านบ้านหนองแต้บ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44870360 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063416.27379028101.9021072
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา1บ้านบ้านยางบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44869108 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063116.28002523101.9558403
360200431006401036100640 ชุมชนบ้านหัน5บ้านบ้านหันบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 044-109867scbanhun@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064016.3218927102.0033146
360200441006411036100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า12บ้านบ้านดอนมะค่างบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44870423bandonsch@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064116.29139307101.9821888
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง9บ้านบ้านโนนหินลาดบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44822750- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064116.36181538102.0218754
360200461006431036100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)7บ้านบ้านนาไฮบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน -nahaib@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064316.32256463102.0509934
360200471006441036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์3บ้านบ้านตลาดทรายบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44870533- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064416.31022409102.0081673
360200501006371036100637 สระโพนทอง4บ้านสระโพนทองสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870532 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063716.25828174101.9611233
360200511006381036100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)1บ้านบ้านโพธิ์สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870518banphoschool107@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063816.26991204101.9687764
360200521006391036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม7บ้านบ้านหนองคูสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870514- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063916.26166598101.9703028
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)5บ้านส้มกบสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง somkobsch2482@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066816.24384788101.9529533
360200541006691036100669 บ้านพีพวย8บ้านพีพวยสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง -- data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103610066916.2221967101.9443729
360200551006471036100647 บ้านโจดพิทยาคาร4บ้านบ้านโจดหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822927banjoad@gmail.com data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103610064716.15379602101.8768756
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)1บ้านหนองข่าหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822842nongkhawit@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064816.20666263101.9078984
360200571006491036100649 บ้านฉนวน10บ้านบ้านฉนวนหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822841chanuan36020057@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064916.21032845101.9029293
360200581006531036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา9บ้านโนนศิลาหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870150ning.2534@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065316.17797485101.8917096
360200591006541036100654 บ้านนาสมบูรณ์6บ้านนาสมบูรณ์หนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870169- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065416.12041054101.8413607
360200601006551036100655 บ้านห้วยยางดำ7บ้านบ้านห้วยยางดำหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822993jannaronglove357@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065516.11368284101.837995
360200611006561036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก5บ้านหนองแดงหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870228Nongdang2556@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610065616.14322644101.8571025
360200621006931036100693 บ้านหนองโพนงาม14บ้านหนองโพนงามหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 895776789 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069316.42295364101.9687523
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่2บ้านบ้านหนองไผ่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 0samervi1529@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069416.44881951101.9593209
360200641006951036100695 บ้านสารจอด15บ้านบ้านสารจอดใหม่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 087-2313703- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069516.43543314101.9387782
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง5บ้านบ้านวังม่วงหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม -wangmuang.school2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069616.42615162101.902602
360200661006971036100697 บ้านโคกสง่า9บ้านบ้านโคกสง่าหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44870125Khoksanga.ksb@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069716.40451694101.8660339
360200671006981036100698 บ้านทิกแล้ง6บ้านบ้านทิกแล้งหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44893995 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069816.43222735101.8533434
360200681006991036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์11บ้านห้วยหินลับหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 082-8531813sukhnththiphysemaphechr314@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069916.42812969101.856088
360200691007001036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)8บ้านสันติสุขหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44860211suntisuk1980@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610070016.46607097101.9482321
360200701007011036100701 บ้านสารจอดเก่า3บ้านสารจอดเก่าหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44822747sanjodkaosc@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610070116.43438088101.9236178
360200711006831036100683 บ้านดอนหัน7บ้านบ้านดอนหันหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม -donhanschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068316.41655894101.9419922
360200721005281036100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน1บ้านบัวพักเกวียนกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052816.29670116102.2075302
360200731005291036100529 บ้านสวนอ้อย9บ้านสวนอ้อยกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870276- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052916.3056414102.2332764
360200741005301036100530 บ้านหนองปอแดง7บ้านหนองปอแดงกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 08-7962-2786prodang2561@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053016.29211028102.2503352
360200751005311036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง4"บ้านกวางโจนกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44109361 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100531102.2552273611016.27955661
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา3บ้านหนองคร้อกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870324sakol.m@obec.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053316.25476907102.2464543
360200781005341036100534 บ้านดอนจำปา17บ้านดอนจำปากวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870412 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053416.2708784102.270072
360200791005371036100537 บ้านหนองกุง14บ้านหนองกุงกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870412 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053716.27034758102.2028477
360200811005561036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)3บ้านกุดยมกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44822768 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055616.43209054102.2027949
360200821005571036100557 บ้านเรือ9บ้านเรือกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055716.39740353102.1885995
360200831005581036100558 บ้านโนนสาทร5บ้านโนนสาทรกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44109367- data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055816.40936351102.1914252
360200841005871036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี1บ้านม่วงกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44870410- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058716.44358943102.1848506
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)1บ้านโคกสะอาดโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44881204bpd0513.msc@gmail.com www.banphudin.com16.48671769102.1279675
360200861005631036100563 บ้านกุดโคลน7บ้านกุดโคลนโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870409- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056316.48372804102.0612169
360200871005641036100564 บ้านหนองไรไก่12บ้านหนองไรไก่โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 813690136nayhou@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056416.48979975102.1631233
360200891005661036100566 บ้านกุดแดง3บ้านกุดแดงโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870481 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056616.4932008102.1476299
360200901005671036100567 บ้านโนนสาวเอ้9บ้านโนนสาวเอ้โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870482 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056716.46275609102.1278763
360200921005691036100569 บ้านกุดจอก14บ้านเทวาสถิตย์โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870480- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056916.48539455102.1070198
360200931005701036100570 บ้านหนองปลา5บ้านหนองปลา.โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 945300660rr_nongpla@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057016.48952622102.1080494
360200941005361036100536 บ้านธาตุ1บ้านธาตุธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44822913- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053616.20059108102.1780455
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่3บ้านหนองกุงใหม่ธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44870543nongkungmaischool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053816.23836792102.1737206
360200961005391036100539 บ้านฝายพญานาค4บ้านฝายพญานาคธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44100220raksainam@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053916.22005066102.215624
360200971005411036100541 บ้านตาดรินทอง6บ้านตาดรินทองธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 655304518btrt.cc.si@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054116.21777048102.1123805
360200981005351036100535 บ้านหนองคัน8บ้านหนองบัวคำธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 044130442-3nongkhan.sc@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053516.22380555102.1922029
360200991005711036100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)16บ้านศิลาทองบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44128060BK_phukhieo@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057116.39530151102.0588275
360201001005721036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)13บ้านลาดบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44822919- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057216.40517899102.0188802
360201011005731036100573 บ้านนาหัวแรด11บ้านนาหัวแรดบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870321 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057316.43226934102.0019873
360201021005741036100574 บ้านโนนหินแร่5บ้านโนนหินแร่บ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44822916- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057416.39153222102.0116049
360201031005751036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก3บ้านดอนเตาเหล็กบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870408srsomsak4@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057516.41167478102.0285273
360201041005761036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา9บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44109374phromdaeng@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057616.40430578101.9989586
360201051005771036100577 บ้านนาหนองทุ่ม7บ้านนาหนองทุ่มบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 819665715krunanongthum@yahoo.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057716.39528452102.0015199
360201061005781036100578 บ้านหนองแซง4บ้านหนองแซงบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44025302 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057816.41304615102.0761365
360201071005791036100579 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
8บ้านโป่งดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870587 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610057916.41837616102.090717
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)18บ้านหนองดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870542?Nongbindma.2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052616.41178652102.1039127
360201091005471036100547 บ้านฉนวน2บ้านฉนวนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870406Chanuanschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054716.29921681102.261731
360201101005501036100550 บ้านห้างสูง4บ้านห้างสูงบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870318Jirasakwanon@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055016.34491614102.3041213
360201111005511036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน1บ้านดอนไก่เถื่อนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 918543448- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055116.31466234102.3040685
360201121005521036100552 บ้านกุดหมากเห็บ7บ้านกุดหมากเห็บบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870320- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055216.302431102.3009628
360201131005531036100553 ฉิมพลีมา3บ้านหนองข่าบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44878144 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055316.32762888102.2940702
360201141005541036100554 บ้านดงเมย 5บ้านดงเมยบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 972465921dongmoie2563@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055416.30292289102.2939587
360201151005421036100542 เพชรราษฎร์บำรุง8บ้านบ้านเพชรบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44878148somkeatt@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054216.32597345102.2707113
360201161005431036100543 เพชรราษฎร์สามัคคี7บ้านเพชรเหนือบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44878155PRO1MAN_12 @ hotmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054316.33804431102.2778547
360201171005441036100544 บ้านหนองงูเหลือม6บ้านหนองงูเหลือมบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44109389Luk2516_@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054416.34055918102.2370823
360201181005451036100545 บ้านโป่งโพธิ์5บ้านโป่งโพธิ์บ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44109386pongpho545@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054516.36980363102.2595406
360201191005491036100549 บ้านกุดขอนแก่น3บ้านกุดขอนแก่นบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44870109 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054916.36475648102.301978
360201201005461036100546 บ้านเมืองคง2บ้านเมืองคงบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร -Muengkong@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054616.35551095102.2852676
360201211005481036100548 บ้านหนองขาม4บ้านหนองขามบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44109388chaisisom@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054816.3608683102.2433829
360201221005161036100516 บ้านโนนดินแดง7บ้านโนนดินแดงผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44870485- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051616.34338163102.1198871
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย#เลิกสถานศึกษา 3602012711บ้านโนนสลวยผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44870316bannonsaluoy.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051716.32394913102.14118
360201241005251036100525 บ้านหนองสองห้อง10บ้านหนองสองห้องผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 817094836- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052516.42429946102.1274062
360201251005111036100511 ภูมิวิทยา1บ้านผักปังผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44102766phumwittaya@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051116.3691654102.1349251
360201261005141036100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)14บ้านบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)ผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44861051bankhae.school@gmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051416.35641487102.1486908
360201271005151036100515 บ้านหว้าทอง6บ้านหนองหว้าผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง -- www.banwatong.ac.th16.33763248102.1386158
360201281005201036100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา16บ้านหนองเซียงซาผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง -nongsar.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052016.39944785102.1317816
360201291005221036100522 บ้านโนนงาม3บ้านโนนงามผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44861010nonngam_school@yahoo.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052216.36505457102.1200368
360201311005241036100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร9บ้านพรมใต้ผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44844154 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052416.38876318102.1369944
360201321005861036100586 บ้านกุดหัวช้าง12บ้านกุดหัวช้างหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 878760648kudhuachang.school132@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058616.48205358102.1913146
360201331005271036100527 บ้านหนองบัวพรม11บ้านหนองบัวพรมหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052716.41476739102.1622154
360201341005801036100580 หนองเบนประภากร5บ้านหนองเบนหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870401- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058016.44845424102.1772941
360201351005811036100581 บ้านหนองคอนไทย4บ้านหนองคอนไทยหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย -- data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058116.43157555102.1644384
360201361005821036100582 บ้านมูลกระบือ14บ้านมูลกระบือหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 626582575 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058216.46841601102.2181844
360201371005831036100583 บ้านสีปลาด6บ้านสีปลาดหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44822900sipalad.sch@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058316.46370227102.2032776
360201381005841036100584 บ้านโนนข่า2บ้านโนนข่าหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870315- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058416.47647794102.1911785
360201391005851036100585 บ้านหัวหนอง7บ้านหัวหนองหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870402- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058516.47370328102.2243929
360201411005181036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก3บ้านหนองหญ้าข้าวนกหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44822911 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051816.36139331102.0860553
360201421005191036100519 หนองเมยสามัคคี7บ้านหนองเมยหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44870314 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051916.34696878102.1094338
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง9บ้านบ้านจำปาทองหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44100100dangsawang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052116.37231533102.1035433
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์12บ้านบ้านโนนทันหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44128556 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051216.35119134102.0467663
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา2บ้านโนนตุ่นโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862756neramit2553@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055516.37654187102.168042
360201461005591036100559 บ้านโนนดินจี่12บ้านโนนดินจี่โอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862815bannondinjee@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055916.36429116102.1763599
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง9บ้านหนองแวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44870541obecchaiyaphum2062@gmail.com sites.google.com/site/bnwschool2062/16.32454632102.2010899
360201481005611036100561 บ้านห้วยพลวง7บ้านห้วยพลวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 885914739- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610056116.33457466102.1777868
360201491005101036100510 บ้านหนองเม็ก12บ้านบ้านหนองเม็กบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 984837642 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051016.34700077102.3981019
360201501005031036100503 บ้านหินลาดพัฒนา2บ้านหินลาดบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44053019- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051016.34039554102.3752719
360201511005041036100504 บ้านดอนดู่5บ้านดอนดู่บ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870142dondo5@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050416.34836794102.3689345
360201521004981036100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย7บ้านดอนขิงแคงบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 885914731dkk2557@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049816.35745053102.4119329
360201531004991036100499 บ้านหนองแฝก6บ้านหนองแฝกบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870236 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049916.39656597102.397728
360201541005001036100500 บ้านวังหิน4บ้านบ้านวังหินบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า -Banwanghinschool.wh@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050016.3723225102.3645538
360201551005021036100502 ชัยชุมพลวิทยา11บ้านแสนสำราญบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870546- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050216.35008379102.379118
360201571004781036100478 ชุมชนแท่นประจัน3บ้านบ้านแท่นบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44887130- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610047816.40651343102.3480052
360201581004791036100479 บ้านมอญ2บ้านบ้านมอญบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886345spchaidee5@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610047916.41615162102.3414338
360201591004801036100480 หัวนานคร13บ้านหัวนานครบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44109309- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048016.42809015102.361556
360201601004811036100481 บ้านโนนคูณ10บ้านโนนคูณบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44101275bandidos1412@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048116.40589076102.3280656
360201611004821036100482 บ้านนาดี14บ้านบ้านนาดีศรีสง่าบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886332suchatnadee@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048216.39262998102.3277912
360201621004831036100483 บ้านหนองผักหลอด12บ้านบ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886346watkra0103@obecmail.obec.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048316.38208541102.3153048
360201631004841036100484 บ้านหนองบัว6บ้านบ้านหนองบัวบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886352- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048416.41097495102.362237
360201641004921036100492 บ้านข่าเชียงพิน7บ้านบ้านข่าบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886343- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049216.41127365102.3794723
360201651004941036100494 บ้านสะเดาหนองไผ่2บ้านบ้านหนองไผ่สระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 44870545- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049416.38467083102.4135078
360201661004931036100493 ไตรมิตรพิทยา4บ้านบ้านนามั่งสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 448865351036100493@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049316.4093182102.3982102
360201671004961036100496 บ้านถนนกลาง7บ้านถนนกลางสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 973029498- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049616.42164761102.409276
360201681004971036100497 บ้านนายม8บ้านบ้านนายมสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 44822766- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049716.4099046102.4204516
360201691004911036100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์11บ้านนาสวรรค์สามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049116.39495519102.3181012
360201701004871036100487 บ้านหินลาด3บ้านบ้านหินลาดสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44870416 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048716.4312588102.3118226
360201711004881036100488 โคกสะอาดศึกษา8บ้านโคกสะอาดสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44870103- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048816.40067461102.2655891
360201721004891036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน10บ้านบ้านหนองโดนสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865112dongdon@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048916.38416477102.2923414
360201731004901036100490 บ้านหลุบค่าย1บ้านบ้านหลุบค่ายสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049016.38377746102.3063939
360201741004851036100485 สามสวนวิทยา14บ้านบ้านสามสวนสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865109samsuan14@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048516.42347617102.2848528
360201751004861036100486 บ้านโจดโนนข่า2บ้านบ้านโนนข่าสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865119jodnonkha@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048616.44406252102.2545605
360201761005011036100501 บ้านหนองคู1บ้านหนองคูหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050116.3159398102.3695191
360201771005051036100505 บ้านหนองเรือ2บ้านหนองเรือหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 862487614 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050516.31301412102.3928785
360201781005061036100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์3บ้านดอนมะเกลือหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 44870544Kroopom26@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050616.33258627102.3646194
360201791005071036100507 บ้านดอนเค็ง6บ้านดอนเค็งหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 897160636- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050716.29333638102.367483
360201811005091036100509 บ้านโนนสะอาด4บ้านโนนสะอาดหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู -nonsaardschool@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050916.3086577102.36494
360201821004331036100433 บ้านหนองพีพ่วน6บ้านบ้านหนองพีพ่วนเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44870237pechtmuang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043316.09053282102.0852667
360201831004341036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์4บ้านบ้านด่านเจริญเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44870146sindybitong@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043416.06879977102.0891409
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล1บ้านบ้านเก่าย่าดีเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44822812- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043516.05245353102.0557356
360201851004121036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง5บ้านบ้านหนองม่วงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 898640204tanaboonchai@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041216.09122259102.1880849
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ2บ้านบ้านป่าหม้อโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041316.10458178102.201578
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง13บ้านบ้านกรุงบูรพาโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44131093add_kkg@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040816.1301511102.1776442
360201891004091036100409 บ้านตลุกหิน3บ้านบ้านตลุกหินโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 95417416- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040916.09458685102.1298825
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง4บ้านบ้านหนองแวงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง nongwang.cyp2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041016.10628094102.1582174
360201911004111036100411 บ้านโปร่งสังข์6บ้านโปร่งสังข์โคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44109110 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041116.10934908102.1828187
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่9บ้านแก้งอรุณช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882743junmahong_123@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037616.11513154102.2551632
360201931003771036100377 ศรีแก้งคร้อ10บ้านบ้านศรีพัฒนาช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 044882911/044882977"Srikaengkhro@hotmail https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037716.10749887102.2559142
360201941003781036100378 บ้านหนองแสงวิทยา2บ้านบ้านหนองแสงช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882037kongrit975@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037816.08502519102.2488061
360201951003811036100381 บ้านหนองไฮ3บ้านบ้านหนองไฮช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038116.0838806102.2651687
360201961003821036100382 บ้านสระแต้5บ้านบ้านสระแต้หนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870531- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038216.15082782102.2394879
360201981004321036100432 บ้านยางคำวิทยา4บ้านบ้านยางคำท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870193Yangkumwit@hotmail.com Yangkumwittaya.blogspot.com16.10880443102.1008796
360201991004281036100428 บ้านท่ามะไฟหวาน1บ้านบ้านท่ามะไฟหวานท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44109116tamafaiwan_school@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042816.1267391102.091744
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์3บ้านกุดโง้งท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน kgdongsawan@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042916.15520835102.0936636
360202011004301036100430 บ้านท่าทางเกวียน5บ้านบ้านท่าทางเกวียนท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870154- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043016.17801643102.0964622
360202021004311036100431 บ้านทุ่งคำหลวง2บ้านบ้านทุ่งคำหลวงท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870159- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043116.10264999102.0799524
360202031004041036100404 บ้านนกเขาทอง4บ้านบ้านนกเขาทองนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44870163- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040416.02149834102.1707266
360202041004051036100405 บ้านโคกล่าม8บ้านโคกล่ามนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44870124koklampass@thaimail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040516.0707695102.1612889
360202051004061036100406 บ้านโคกงาม1บ้านบ้านโคกงามนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 885914735kokngam_school@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040616.08019701102.2245867
360202061004071036100407 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
5บ้านบ้านดงพองนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 986365868- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040716.02151974102.1572346
360202071004001036100400 บ้านนาหนองทุ่ม14บ้านบ้านนาหนองทุ่มนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44883178- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040016.04626184102.1800156
360202081004011036100401 บ้านนาแก10บ้านบ้านนาแกนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44056052nka.kangklo@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040116.05051515102.1519089
360202091004021036100402 บ้านหนองรวก2บ้านบ้านหนองรวกนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44883237- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040216.05867158102.1989378
360202101004031036100403 บ้านหนองไผ่ล้อม6บ้านบ้านหนองไผ่ล้อมนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 0nongphailom1@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040316.0275521102.1483254
360202111003951036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา5บ้านบ้านโคกสูงบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4482362036020211@chaiyaphum2.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039516.18625129102.3110834
360202121003961036100396 หว้านไพรสามัคคี8บ้านบ้านห้วยหว้านไพรบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870267 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039616.17637319102.2872537
360202131003971036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์2บ้านกุดเก่าน้อยบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870101 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039716.16334888102.3136418
360202141003981036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน6บ้านบ้านดงขีบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง narawansriwicha2511@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039816.19686575102.3084794
360202151003931036100393 บ้านโนนสะอาด11บ้านบ้านโนนสะอาดบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 988241391Nonsaadsch@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039316.148155102.302863
360202161003941036100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ39หมู่บ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 871399220?bkobecschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039416.19307451102.3275398
360202171004151036100415 บ้านหนองขาม3บ้านบ้านหนองขามเหนือหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44870380bnkch@se-cd.net https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041516.16390977102.1919703
360202191004171036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่6บ้านบ้านหนองแห้วหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44870357kumpoon2554@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041716.1425912102.2101778
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม12บ้านบ้านงิ้วงามหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44822796mtts0887090662@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041816.16788035102.1635941
360202211004191036100419 บ้านหนองช้างเอก8บ้านบ้านหนองช้างเอกหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44109129charngeak@Gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041916.1707122102.1382891
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก9บ้านบ้านสระปทุมหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44052675 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039916.140225102.2928946
360202231003791036100379 บ้านหนองสามขา5บ้านบ้านหนองสามขาหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870528phongsak26107@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037916.0858532102.2782195
360202241003801036100380 บ้านโปร่ง2บ้านบ้านโปร่งหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870187 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038016.1569442102.2585593
360202251003831036100383 บ้านโนนคูณ7บ้านบ้านโนนคูณหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44109131ngamsakul@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038316.14172183102.2536008
360202261003911036100391 บ้านหนองแกหนองโน11"บ้านบ้านหนองแกหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ bannongkaenongno.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100391102.28299916.14748124
360202271004201036100420 บ้านหนองสังข์1บ้านหนองสังข์หนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 448231731036100420@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042016.26662821102.3559835
360202281004211036100421 หนองพอกกองศรี14บ้านกองศรีหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 897164589nongpok_np@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042116.26628784102.3711166
360202291004221036100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น8บ้านบ้านหนองศาลาหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 061 932 6569Nongsalapachadnontoon2561@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042216.24324772102.2985002
360202301004231036100423 หนองแต้วรวิทย์5บ้านบ้านหนองแต้หนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ -nongtaeworrawit_school@windowslive.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042316.23363922102.3241528
360202311004241036100424 โคกม่วงศึกษา9บ้านบ้านโคกม่วงหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44109134- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042416.22193176102.3628255
360202321004251036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง6บ้านบ้านหนองหญ้าปล้องหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44109138wala1977@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042516.23704941102.3813075
360202331004261036100426 บ้านก่าน3บ้านบ้านก่านหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44870553bestbankan@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042616.28013929102.3587805
360202341004271036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่12บ้านบ้านหนองปลามันหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44870234action2554@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042716.2586801102.3409081
360202351003891036100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร4"บ้านบ้านโนนศิลาหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา nonsila2550@thaimail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100389102.23450616.1916131
360202361003901036100390 บ้านเหล่ากาดย่า9บ้านเหล่ากาดย่าหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870391peeoy@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039016.20005541102.2414625
360202371003851036100385 บ้านภูดินหินกอง5บ้านภูดินหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870388Phumchat2515@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038516.17783096102.2152948
360202381003861036100386 บ้านเลิงทุ่ม3บ้านบ้านเลิงทุ่มหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038616.21108222102.2610007
360202391003871036100387 บ้านโคกไพรวัน2บ้านบ้านโคกไพรวันหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870387toy5422@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038716.19150677102.2777091
360202401003881036100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม7"บ้านโนนดินหอมหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870390Sokwa1234@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100388102.28852716.22054347
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา1บ้านหลุบคาหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44822807 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038416.18959776102.2585106
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร2บ้านบ้านคอนสารคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876700 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058816.61484994101.9207239
360202431005891036100589 บ้านน้ำพุปางวัว8บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 653924989- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058916.60096758101.9267118
360202451005911036100591 บ้านคลองบอน5บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876447- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059116.61219845101.9176657
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง4บ้านนาผักเสี้ยนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870351dongklang4@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062616.52273423102.0007347
360202481006271036100627 บ้านดงใต้6บ้านดงใต้ดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870350 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062716.5242866102.0137813
360202491006291036100629 บ้านหนองตากล้า8บ้านหนองตากล้าดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870349- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062916.53089842102.0004606
360202501006301036100630 บ้านกุดแคน2บ้านกุดแคนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 093-3833225- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063016.53571053102.0234347
360202511006201036100620 บ้านท่าศาลา9บ้านท่าศาลาดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870156 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062016.52645605101.960221
360202521006231036100623 บ้านโคกนกทา1บ้านโคกนกทาดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870352- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062316.54811349101.9926618
360202541005921036100592 บ้านดงบัง2บ้านดงบังเหนือดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 810750677lalaval_nang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059216.61023728101.9416489
360202551005931036100593 บ้านม่วง4บ้านบ้านม่วงดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059316.5996569101.9555344
360202561005961036100596 บ้านนาบัว9บ้านนาบัวดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 44822948- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059616.56935005101.9597527
360202571006181036100618 บ้านหินรอยเมย8บ้านหินรอยเมยดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 44109182- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061816.56711162101.9260135
360202581005981036100598 บ้านนาเกาะ7บ้านบ้านนาเกาะทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876693Tontong_100tm@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059816.60979589101.9088648
360202591005991036100599 บ้านน้ำอุ่น9บ้านน้ำอุ่นทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44870173 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059916.5788171101.863921
360202601006191036100619 บ้านนาวงเดือน8บ้านนาวงเดือนทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 091-863-6025prpeerat@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061916.58527128101.9192643
360202611006001036100600 บ้านน้ำพุหินลาด6บ้านน้ำพุหินลาดทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876544?namphuhinlard@gmail.com ?http://www.namphuhinlard16.61135267101.8943724
360202621006061036100606 บ้านโนนหัวนา5บ้านโนนหัวนาทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876692nonhuana@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060616.61699799101.9103783
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ9บ้านดงป่าเปือยทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44823336thungpra0322@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059716.64825941101.8504321
360202641006011036100601 บ้านห้วยแก้ว1บ้านห้วยแก้วทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870564 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060116.64892765101.8214028
360202651006021036100602 บ้านห้วยไห7บ้านห้วยไหทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870565- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060216.6252212101.8991527
360202661006031036100603 บ้านท่าเริงรมย์4บ้านท่าเริงรมย์ทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870348- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060316.63844817101.8938421
360202671006041036100604 บ้านห้วยทรายทอง10บ้านห้วยทรายทองทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 866665151- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060416.65523848101.7473029
360202681006051036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)8บ้านสวนป่าทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44109190- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060516.62461303101.8496141
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)1บ้านทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 44129490toongluylaischool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060716.49970509101.7558688
360202701006081036100608 บ้านน้ำทิพย์3บ้านน้ำทิพย์ทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 990368882- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060816.47306006101.7715779
360202721006101036100610 บ้านหนองเชียงรอด5บ้านหนองเชียงรอดใต้ทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 879544515 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061016.50859844101.8196368
360202731006251036100625 บ้านโนนโจด2บ้านบ้านโนนโจดโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ -- data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062516.48511952102.0532215
360202741006281036100628 บ้านโนนสง่า5บ้านบ้านโนนสง่าโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ -bannonsanga@hotmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062816.5188513102.023018
360202751006211036100621 บ้านโนนคูณ6บ้านกุดมะนาวโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062116.4974126102.0507364
360202761006221036100622 บ้านโสกมะตูม7บ้านโคกมะตูมโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 812642117 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062216.47962931102.0202017
360202771006241036100624 บ้านโจดกลาง4บ้านโจดกลางโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 43402668- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062416.47897198101.9976796
360202781006171036100617 บ้านดอนอุดม7บ้านดอนอุดมห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44870550Donudomschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061716.54279058101.9223684
360202791006111036100611 ชุมชนห้วยยาง6บ้านห้วยยางใหญ่ห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44129265 chumchonhuaiyang.ac.th/16.53991849101.9043517
360202801006121036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย16บ้านคลองเตยห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 43402372 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061216.49800732101.9287144
360202811006131036100613 บ้านโนนเพิ่ม1บ้านโนนเพิ่มห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง -toomsupa@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061316.55675252101.8989703
360202821006141036100614 บ้านป่าว่าน12บ้านป่าผึ้งห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 044-109950Pawan_school@hunsa.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061416.52725737101.8761134
360202831006151036100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
14บ้านมอตาเจ๊กห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44870420 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061516.51176898101.8476729
360202841006161036100616 บ้านปากช่องผาเบียด11บ้านปากช่องห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 817306530- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061616.5533309101.866518