ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านตาดรินทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020097
PERCODE 6 หลัก100541
กระทรวง 10 หลัก1036100541
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาดรินทอง
ชื่อ (อังกฤษ)BaanTadrinthong School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาดรินทอง
ตำบลธาตุทอง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์655304518
อีเมล์แอดเดรสbtrt.cc.si@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100541
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.21777048
Longitude
102.1123805

KM.

นาย ธนากร ศรีวิพัฒน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง มนทิรา ตอรัมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว นพรัตน์ ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว นิภาพร สีแหล้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว ปวีณา แสนชาลี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน