ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดอนดู่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020151
PERCODE 6 หลัก100504
กระทรวง 10 หลัก1036100504
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Dondoo
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนดู่
ตำบลบ้านเต่า
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870142
อีเมล์แอดเดรสdondo5@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100504
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.34836794
Longitude
102.3689345

KM.

นางสาว ระวิวรรณ กองกะมุด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง ไพพรรัตน์ พงษ์ปิติธนโชค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว ขวัญสุดา นอกสระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย นครินทร์ ลาภบุญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว หนึ่งฤทัย ผ่องพันธ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว ประกาย เทียมวงค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน