ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโสกหว้าโนนหอม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020240
PERCODE 6 หลัก100388
กระทรวง 10 หลัก1036100388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกหว้าโนนหอม
ชื่อ (อังกฤษ)bansokwanonhom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน"บ้านบ้านโสกหว้า
ตำบลบ้านโนนดินหอม"
อำเภอหลุบคา
จังหวัดแก้งคร้อ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870390
อีเมล์แอดเดรสSokwa1234@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100388
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude
16.22054347

102.288527 KM.

นาย เวช นามบุดดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย พงษ์ศักดิ์ เจริญคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง วิไลลักษณ์ สินทระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาง เกสรา มีวิชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง ยุภาพร วันชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง วลัญช์รัชด์ บัณฑิตรัศมิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว ศิรินาถ ศรีพุทธา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง ศิกัญญา บุตรโคตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน