ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านเหล่ากาดย่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020236
PERCODE 6 หลัก100390
กระทรวง 10 หลัก1036100390
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่ากาดย่า
ชื่อ (อังกฤษ)BanLaokadya
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหล่ากาดย่า
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870391
อีเมล์แอดเดรสpeeoy@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100390
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.20005541
Longitude
102.2414625

KM.

นางสาว อัจฉราพร สูงชัยภูมิ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว เจนจิรา คำพิทักษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน