ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020059
PERCODE 6 หลัก100654
กระทรวง 10 หลัก1036100654
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)NASOMBOON
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสมบูรณ์
ตำบลหนองข่า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870169
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100654
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.12041054
Longitude
101.8413607

KM.

นาย ไกรวรรณ์ บัวคำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ศิริวรรณ วิริยะเสถียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย อภิชัย ถีสูงเนิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง นงค์พงา ศิริกาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน