ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านยางคำวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020198
PERCODE 6 หลัก100432
กระทรวง 10 หลัก1036100432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางคำวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANGKAMWITTAYA
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านยางคำ
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870193
อีเมล์แอดเดรสYangkumwit@hotmail.com
เว็บไซต์Yangkumwittaya.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.10880443
Longitude
102.1008796

KM.

นาย ไพฑูรย์ ทวีโชค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย อุดม ประเสริฐวงษา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาง วรางคณา ทวีโชค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน