ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหลุบค่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020173
PERCODE 6 หลัก100490
กระทรวง 10 หลัก1036100490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลุบค่าย
ชื่อ (อังกฤษ)Lubkai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหลุบค่าย
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100490
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.38377746
Longitude
102.3063939

KM.

นาย จักรพงศ์ มาซา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว เบญจรัตน์ ขวัญประเสริฐ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน