ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนดินแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020122
PERCODE 6 หลัก100516
กระทรวง 10 หลัก1036100516
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนดินแดง
ชื่อ (อังกฤษ)nondindang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนดินแดง
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870485
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100516
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.34338163
Longitude
102.1198871

KM.

นาง วานิชา สร้อยเพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง อมรรัตน์ ทองมูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย ศิขริน เทพจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน