ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านกุดหัวช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020132
PERCODE 6 หลัก100586
กระทรวง 10 หลัก1036100586
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดหัวช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)kudhuachang
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดหัวช้าง
ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878760648
อีเมล์แอดเดรสkudhuachang.school132@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100586
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.48205358
Longitude
102.1913146

KM.

นาง นัทพร คำนึง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง รุ่งนภา ทอบอุดม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาย อภิชาติ นามจันดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว มณฑิรา ดอนเส
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน