ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
หนองพอกกองศรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020228
PERCODE 6 หลัก100421
กระทรวง 10 หลัก1036100421
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองพอกกองศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpokgongsri School
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านกองศรี
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897164589
อีเมล์แอดเดรสnongpok_np@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100421
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.26628784
Longitude
102.3711166

KM.

นาง อรอนงค์ บุญศรีแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง ศรีสุดา โกจารย์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาง พัชรินทร์ ฦาชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย ปิยะวัฒน์ มุ่งชัยภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว พวงเพชร แสนกั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน