ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
เพชรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020116
PERCODE 6 หลัก100543
กระทรวง 10 หลัก1036100543
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพชรราษฎร์สามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Phetratsamukkee
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านเพชรเหนือ
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44878155
อีเมล์แอดเดรสPRO1MAN_12 @ hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100543
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.33804431
Longitude
102.2778547

KM.

นาง เครือจิต แก้วมูลมุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว เอ็มอร หล้าเพชร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน