ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดอนหัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020071
PERCODE 6 หลัก100683
กระทรวง 10 หลัก1036100683
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหัน
ชื่อ (อังกฤษ)bandonhun
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านดอนหัน
ตำบลหนองโพนงาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสdonhanschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100683
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.41655894
Longitude
101.9419922

KM.

นาย ประภาส วงษ์โท
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปณิดา กกกนทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว พนิดา น้อยนิตย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน