ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020217
PERCODE 6 หลัก100415
กระทรวง 10 หลัก1036100415
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkham
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองขามเหนือ
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870380
อีเมล์แอดเดรสbnkch@se-cd.net
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100415
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.16390977
Longitude
102.1919703

KM.

นาง จิรนันท์ สมทิพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง ณัฐพร งามชัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง จันทิมา ผลนานารถ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาย ฐิิติวัฒน์ เหลื่อมหมื่นไวย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน