ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านท่าทางเกวียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020201
PERCODE 6 หลัก100430
กระทรวง 10 หลัก1036100430
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าทางเกวียน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านท่าทางเกวียน
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870154
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100430
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.17801643
Longitude
102.0964622

KM.

นาย ขนานพงค์ เทพาขันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว นิตยา บุญครอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว นันท์จิรา หมื่นยุทธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน