ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองแฝก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020153
PERCODE 6 หลัก100499
กระทรวง 10 หลัก1036100499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแฝก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongfaek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแฝก
ตำบลบ้านเต่า
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870236
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100499
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.39656597
Longitude
102.397728

KM.

นาง ธณัณณัฐ คำยง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง มัณฑริกา ประดิษฐ์แท่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นางสาว สมกมล ปราณประดิษฐ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน