ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนโจด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020273
PERCODE 6 หลัก100625
กระทรวง 10 หลัก1036100625
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโจด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonjod
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนโจด
ตำบลโนนคูณ
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100625
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.48511952
Longitude
102.0532215

KM.

นางสาว ทิชา ทวีเงิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว จีรนุช เจริญไว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย อุดม สิทธิโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว ธิดารัตน์ หมู่หัวนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว จุฑาพร อนุศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน