ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020121
PERCODE 6 หลัก100548
กระทรวง 10 หลัก1036100548
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkham
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองขาม
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109388
อีเมล์แอดเดรสchaisisom@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100548
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.3608683
Longitude
102.2433829

KM.

นาง พุทธรัตน์ วรรณพงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว แก้วมณี คุรุทานัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง บุญมี นาสะกาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย ชัยณรงค์ แก้วดวงดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน