ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านห้วยยางดำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020060
PERCODE 6 หลัก100655
กระทรวง 10 หลัก1036100655
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยยางดำ
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAIYANGDUM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านห้วยยางดำ
ตำบลหนองข่า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822993
อีเมล์แอดเดรสjannaronglove357@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100655
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.11368284
Longitude
101.837995

KM.

นาง จรินทราลักษณ์ สุขใส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว วิไลวรรณ งามจิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว พรรณนิดา สิงห์คำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน