ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020232
PERCODE 6 หลัก100425
กระทรวง 10 หลัก1036100425
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)?nongyaplong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109138
อีเมล์แอดเดรสwala1977@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100425
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.23704941
Longitude
102.3813075

KM.

นาง วรรณวรางค์ งามสกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง วลัยกรณ์ แสงอุทัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว จามจุรี ไทยทวี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว คณิตมนรัตน์ หมู่วัชรโยธิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรมณี มีเงิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว จุฑารัตน์ อิ้วชุมแสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน