ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020283
PERCODE 6 หลัก100615
กระทรวง 10 หลัก1036100615
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
ชื่อ (อังกฤษ)pawansakamotajek
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านมอตาเจ๊ก
ตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870420
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100615
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.51176898
Longitude
101.8476729

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน