ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนสาทร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020083
PERCODE 6 หลัก100558
กระทรวง 10 หลัก1036100558
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสาทร
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsathorn
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสาทร
ตำบลกุดยม
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109367
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100558
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.40936351
Longitude
102.1914252

KM.

นาย อำนาจ เขาทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง นาตยา แนวสุภาพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง อินทร์ตอง แสงสุทธิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว เพ็ญยากรณ์ อุดชาชน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว วรรัตน์ สำมะโนรส
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน