ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020107
PERCODE 6 หลัก100579
กระทรวง 10 หลัก1036100579
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งดินดำ
ชื่อ (อังกฤษ)banpongdindum
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโป่งดินดำ
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870587
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100579
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.41837616
Longitude
102.090717

KM.

นาย สนาน เลขาโชค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว สุมารี เสมอไว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน