ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดอนหันนาสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020169
PERCODE 6 หลัก100491
กระทรวง 10 หลัก1036100491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหันนาสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Donhan-Nasawarn
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสวรรค์
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100491
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.39495519
Longitude
102.3181012

KM.

นาย พิษณุรักษ์ คำยง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง เอมอร มณีจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาย ภราดร ลีคะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน