ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านกุดขอนแก่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020119
PERCODE 6 หลัก100549
กระทรวง 10 หลัก1036100549
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดขอนแก่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudkhonkan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดขอนแก่น
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870109
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100549
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.36475648
Longitude
102.301978

KM.

ว่าที่ ร.ต. เอกชัย สียางนอก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญงาน
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว ธมนวรรณ บริบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว ทองใหม่ ลีขามแก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย แจ้งสว่าง เหล่าคุณค่า
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย เอนก สิงขรเขียว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน