ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดอนไก่เถื่อน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020111
PERCODE 6 หลัก100551
กระทรวง 10 หลัก1036100551
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนไก่เถื่อน
ชื่อ (อังกฤษ)donkaitaen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนไก่เถื่อน
ตำบลบ้านดอน
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918543448
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100551
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.31466234
Longitude
102.3040685

KM.

นาง วันวนัช สิริสิทธินันท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว กนกพร ขวัญถาวร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง ชนัดดา ปะโพทานัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว จารุพรรณ หมู่โสภิญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง พวงชมภู จันทร์สำราญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน