ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020206
PERCODE 6 หลัก100407
กระทรวง 10 หลัก1036100407
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงพอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGPONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านดงพอง
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์986365868
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100407
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.02151974
Longitude
102.1572346

KM.

นาง จริยพร วงษ์ชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว จตุพร นิ่มสนิท
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว เสาวรส งามเกลี้ยง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นาย สายเพ็ชร มีอิสระ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน