ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านทุ่งคำหลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020202
PERCODE 6 หลัก100431
กระทรวง 10 หลัก1036100431
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งคำหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)banthungkamluang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านทุ่งคำหลวง
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870159
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100431
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.10264999
Longitude
102.0799524

KM.

นางสาว สุลิขิต งาคชสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว บานเย็น ประโพธิ์ศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน