ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านเรือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020082
PERCODE 6 หลัก100557
กระทรวง 10 หลัก1036100557
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)BANRUA
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านเรือ
ตำบลกุดยม
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100557
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.39740353
Longitude
102.1885995

KM.

นาย สฤษดิ์ ตองติดรัมย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง จิระประภา สุทธิ์ทวี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาง ธราภรณ์ ศิริวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง สายใจ ภูมิฐาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน