ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020183
PERCODE 6 หลัก100434
กระทรวง 10 หลัก1036100434
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bandanjareanthakokwittayasan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านด่านเจริญ
ตำบลเก่าย่าดี
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870146
อีเมล์แอดเดรสsindybitong@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100434
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.06879977
Longitude
102.0891409

KM.

นาย เกียรติศักดิ์ คูณประทุม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว วงเดือน คอบค้อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง กองศิลป์ ต่อติด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว สลิลทิพย์ โทขุนทด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน