ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020033
PERCODE 6 หลัก100665
กระทรวง 10 หลัก1036100665
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BanHamhaenonsangsamakkee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหามแห
ตำบลบ้านบัว
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109863
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100665
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.20750422
Longitude
101.9327724

KM.

นาย ไพวัลย์ คงโนนกอก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง เจริญรัตน์ รักษ์มณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง นวลฉวี สัจจาสังข์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย อนุสรณ์ บุญประคม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน