ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านดงบัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020254
PERCODE 6 หลัก100592
กระทรวง 10 หลัก1036100592
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงบัง
ชื่อ (อังกฤษ)dongbang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงบังเหนือ
ตำบลดงบัง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810750677
อีเมล์แอดเดรสlalaval_nang@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100592
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.61023728
Longitude
101.9416489

KM.

นาย ชัยรัตน์ รายะรุจิ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย สุรัตน์ ภูมิสถาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง ลลาวัลย์ โรมขุนทด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว ศิริกัลยา พรมเทศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย ชัยวัฒน์ สมบัติ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน