ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองแสงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020194
PERCODE 6 หลัก100378
กระทรวง 10 หลัก1036100378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsaegwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแสง
ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44882037
อีเมล์แอดเดรสkongrit975@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100378
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.08502519
Longitude
102.2488061

KM.

นาย คงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง เสาวินี ดีบ้านโสก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง ธภัฎ ทันเขิม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง ณัฐวรรณ วิไลวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว พรรณี วงษ์ไพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว ปานิศา งามจำรัส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน