ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020268
PERCODE 6 หลัก100605
กระทรวง 10 หลัก1036100605
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
ชื่อ (อังกฤษ)ONGKARNUDSAHAKAMPAMAI 19 (SUANPAKHONSARN)
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนป่า
ตำบลทุ่งพระ
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109190
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100605
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.62461303
Longitude
101.8496141

KM.

นาง สายธาร สังสีโห
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ณัฐวรา ธุระธรรม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
Mr. admin School
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน