ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
หนองแต้วรวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020230
PERCODE 6 หลัก100423
กระทรวง 10 หลัก1036100423
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแต้วรวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtaewarrawit
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแต้
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongtaeworrawit_school@windowslive.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100423
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.23363922
Longitude
102.3241528

KM.

นาย วิโรจน์ โทราช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง จิตรา ขุนแท้
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาย วิชัย หมั่นจำรูญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นางสาว พัชราวรรณ อนังคพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว สุดารัตน์ มีสวัสดิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน