ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020069
PERCODE 6 หลัก100700
กระทรวง 10 หลัก1036100700
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansantisuk school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านสันติสุข
ตำบลหนองโพนงาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44860211
อีเมล์แอดเดรสsuntisuk1980@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100700
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.46607097
Longitude
101.9482321

KM.

นาย สุภเดช อินอิ่ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันทิยา ทองโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว ยุพิน สมอบ้าน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง รุ่งอรุณ ฦากำลัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว กาญจนา แนวโอโล
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน