ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020037
PERCODE 6 หลัก100681
กระทรวง 10 หลัก1036100681
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนชาด
ชื่อ (อังกฤษ)bannonchard
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนชาด
ตำบลบ้านเป้า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์894272730
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100681
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.38173863
Longitude
101.9461458

KM.

นางสาว เยาวเรศ เจริญวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน