ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านนกเขาทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020203
PERCODE 6 หลัก100404
กระทรวง 10 หลัก1036100404
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนกเขาทอง
ชื่อ (อังกฤษ)nokkhaotong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านนกเขาทอง
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870163
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100404
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.02149834
Longitude
102.1707266

KM.

นาย วิรัช ปร๋อกระโทก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย ชัยวรงค์ เวียงพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว กิติยา คำพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง วราภรณ์ ชาติชำนาญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน