ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
โนนศิลาเหล่าเกษตร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020235
PERCODE 6 หลัก100389
กระทรวง 10 หลัก1036100389
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนศิลาเหล่าเกษตร
ชื่อ (อังกฤษ)nonsilalowkasead
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน"บ้านบ้านโนนศิลา
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnonsila2550@thaimail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100389
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude
16.1916131

102.234506 KM.

นาง อารีย์ ปานทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง อมรรัตน์ แก้วศรีบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย ศุภชัย ภูประกาย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน