ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020172
PERCODE 6 หลัก100489
กระทรวง 10 หลัก1036100489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ชื่อ (อังกฤษ)ban muad ae nong don
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองโดน
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44865112
อีเมล์แอดเดรสdongdon@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100489
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.38416477
Longitude
102.2923414

KM.

นาย เด่นชวาล บุญเกื้อ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว กรรวี บำรุงญาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว วารุณี ทองเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง รัชฎาภรณ์ พลศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง สุภารัตน์ เกิดมงคล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง ธัญญา ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน