ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหินลาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020170
PERCODE 6 หลัก100487
กระทรวง 10 หลัก1036100487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินลาด
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinlard
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหินลาด
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870416
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100487
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4312588
Longitude
102.3118226

KM.

นาง ศศิโสม พาชัยภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง อินทิรา สุกสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง ฉัตรดาว เลขนอก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
Mr. admin School
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน