ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโคกไพรวัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020239
PERCODE 6 หลัก100387
กระทรวง 10 หลัก1036100387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไพรวัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokpaiwan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโคกไพรวัน
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870387
อีเมล์แอดเดรสtoy5422@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100387
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.19150677
Longitude
102.2777091

KM.

นาง จุไรรัตน์ บุรีชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง สิชล ชมภูวิเศษ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย พงษ์พันธ์ บุรีชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาย ณัฐภณ ประเทศเสนาการ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว ศิรินธร ชมภูวิเศษ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน