สถิติ/บริการ

7,133

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน126117.68%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา78811.05%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด6589.22%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3725.22%
ข้อมูลสถานศึกษา3304.63%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด2924.09%
ภาพรวมระดับจังหวัด2823.95%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2733.83%
ตารางจำแนก.เพศ2002.80%
คณะกรรมการ1962.75%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1762.47%
ผลสอบ O-Net1622.27%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1572.20%
บุคลากรเกษียณอายุ1371.92%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1271.78%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1151.61%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1121.57%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด981.37%
โครงการในโรงเรียน981.37%
สถิติ/บริการ971.36%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ971.36%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา961.35%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด861.21%
นร.จำแนกตามอายุ791.11%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ791.11%
แนวโน้ม จำนวน นร.751.05%
ผลสอบ NT711.00%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา680.95%
นร.จำแนกตามความพิการ620.87%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง580.81%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส550.77%
ผลสอบ RT510.71%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ500.70%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน440.62%
รายงานบริหารงบประมาณ440.62%
นร.จำแนกตามสัญชาติ410.57%
ตรวจผลการเรียน นร.360.50%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง320.45%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.290.41%
นร.จำแนกตามศาสนา280.39%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.22%