สถิติ/บริการ

6,222

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน113518.24%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา63110.14%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด5659.08%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.30%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2954.74%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด2784.47%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2363.79%
ภาพรวมระดับจังหวัด2363.79%
คณะกรรมการ1762.83%
ตารางจำแนก.เพศ1622.60%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net1452.33%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1322.12%
บุคลากรเกษียณอายุ1151.85%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1151.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1091.75%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1051.69%
สถิติ/บริการ971.56%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด951.53%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น931.49%
โครงการในโรงเรียน921.48%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด841.35%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ831.33%
แนวโน้ม จำนวน นร.751.21%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา731.17%
นร.จำแนกตามอายุ721.16%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ721.16%
ผลสอบ NT661.06%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา621.00%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง550.88%
นร.จำแนกตามความพิการ500.80%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ470.76%
ผลสอบ RT460.74%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน440.71%
รายงานบริหารงบประมาณ420.68%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส410.66%
นร.จำแนกตามสัญชาติ360.58%
ตรวจผลการเรียน นร.320.51%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง310.50%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.250.40%
นร.จำแนกตามศาสนา240.39%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.26%