4,135

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน84320.39%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3708.95%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.98%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2826.82%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1764.26%
คณะกรรมการ1473.56%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1343.24%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1243.00%
ภาพรวมระดับจังหวัด1243.00%
สถิติ/บริการ972.35%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ942.27%
ผลสอบ O-Net892.15%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน872.10%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง842.03%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง791.91%
โครงการในโรงเรียน761.84%
นร.จำแนกตามอายุ661.60%
แนวโน้ม จำนวน นร.641.55%
บุคลากรเกษียณอายุ621.50%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด601.45%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ591.43%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ591.43%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น581.40%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด561.35%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ531.28%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา461.11%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา451.09%
นร.จำแนกตามความพิการ431.04%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน390.94%
ผลสอบ NT370.89%
นร.จำแนกตามสัญชาติ330.80%
รายงานบริหารงบประมาณ310.75%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส300.73%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง250.60%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง230.56%
ผลสอบ RT230.56%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.200.48%
นร.จำแนกตามศาสนา190.46%
ตรวจผลการเรียน นร.160.39%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.39%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ160.39%