ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020213
PERCODE 6 หลัก100397
กระทรวง 10 หลัก1036100397
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)kudkaonoibumrungwit
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดเก่าน้อย
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870101
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100397
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.16334888
Longitude
102.3136418

KM.

นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน