ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
ม่วงราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020084
PERCODE 6 หลัก100587
กระทรวง 10 หลัก1036100587
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ม่วงราษฎร์สามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Muang Rat Samakkhi
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านม่วง
ตำบลกุดยม
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870410
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100587
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.44358943
Longitude
102.1848506

KM.

นางสาว ภัทราวดี โพธิ์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง ดวงรัตน์ เลียบภูเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาย บัญชา เนาว์ประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว ณัฐฐานันทร์ เรียกจำรัส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน