ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านสระแต้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020196
PERCODE 6 หลัก100382
กระทรวง 10 หลัก1036100382
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระแต้
ชื่อ (อังกฤษ)bansratae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านสระแต้
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870531
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100382
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.15082782
Longitude
102.2394879

KM.

นาง หอมจันทร์ งวดชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง มะลิวรรณ มณีเนตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง จิตราภรณ์ สาระมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาง ภัทราพร คนอุตส่าห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน