ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนหัวนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020262
PERCODE 6 หลัก100606
กระทรวง 10 หลัก1036100606
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonhuana School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหัวนา
ตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44876692
อีเมล์แอดเดรสnonhuana@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100606
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.61699799
Longitude
101.9103783

KM.

นางสาว พรวิจิตร ชาติชำนาญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง จำนวนศิลป์ พันธ์นุรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย กำพล บุญเรือง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน