ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองแดงกุดจิก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020061
PERCODE 6 หลัก100656
กระทรวง 10 หลัก1036100656
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแดงกุดจิก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongdeangkudkhik
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแดง
ตำบลหนองข่า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870228
อีเมล์แอดเดรสNongdang2556@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100656
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.14322644
Longitude
101.8571025

KM.

นาย ธำรงค์ ฦาชา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว เบญจมาศ รองเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว กรองแก้ว ขวัญพูน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว จันทร์เพ็ญ กล้าเมืองกลาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาย วิชาญ จงมุม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน