แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ1319116116114113191131171------12091-11121-67--+5+5-12+572%
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ518111114113112113115171------9891-451-56---1-1-5-1-16%
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--12191151131221141221161------12381-10111-89--+2+2-11+223%
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ115191131161171171131211------11291-891-67--+2+2-9+229%
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--2131512171316191------378--331-23-1-+1--3--
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์โนนกอก31111261141211341251251241------18391-11121-1314---2-2-12-2-14%
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก101161301161331291241281231------20991-11121-1112-----12--
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--41817161317114191------588--111-34-1--2-3-1-3-75%
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์โนนกอก61101811118113111181121------8791-451-56---1-1-5-1-16%
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์โนนกอก31811117111115112115171------899--551-56-1---1-5-1-16%
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์โนนทอง81131151141161121221121131------12591-11121-910--+2+2-12+220%
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์โนนทอง------101121811217191------5861-451-34--+1+1-5+125%
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์โนนทอง--1161417151614191------428--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์โนนทอง5191191121121161191151161171121211173121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์โนนทอง111811112110141517171------6591-341-45---1-1-4-1-20%
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์โนนทอง316121717151514161------4591-341-34-----4--
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--271241351251251421261371151301241310111-15161-1819---3-3-16-3-15%
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--18112191191211121221191------13281-10111-910--+1+1-11+110%
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--91111151141131171121121------10381-671-67-----7--
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--201261311251271161191361131101121235111-17181-1617--+1+1-18+16%
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--618161121101718151------628--441-45-1---1-4-1-20%
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--1211218112161171121121------918--551-56-1---1-5-1-16%
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--11131718151615111------468--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--171211141261211201191261201131111208111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--61615171719141101------5481-341-34-----4--
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--518181111111111121121------788--661-45-1-+2+1-6+120%
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--201151181181221261241201------16381-11121-910--+2+2-12+220%
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว114191415171816171------5191-231-34---1-1-3-1-25%
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า11--652602471512632712732------431141-2122112022--1+1--22--
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า61151281201231261301301271------20591-891-1112---3-3-9-3-25%
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----217112114112171111------6571-561-45--+1+1-6+120%
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า--------------3111------42--111-12-1---1-1-1-50%
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง412151171211221291261241------15091-10111-1011-----11--
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง7111131181161111171271141------12491-9101-910-----10--
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง715110191711919131151------8491-561-56-----6--
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง61111101251201201161281281261181221230121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน19113151151161201261201271------16192-11131-1011+1-+1+2-13+219%
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน16181181271171351261261341------20791-10111-1112---1-1-11-1-8%
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน3151151211251251231171311211171211224121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--31131251261181221301331------17081-10111-910--+1+1-11+110%
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--10120171141161151191191------12081-9101-67--+3+3-10+343%
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง313112115111112171131261------10291-10111-67--+4+4-11+458%
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง818113115191181241131191------12791-11121-910--+2+2-12+220%
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง10151812151101518141------5791-451-34--+1+1-5+125%
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง--21121231201211221221301271181161213111-13141-1617---3-3-14-3-17%
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง514111918191101121121------7091-451-45-----5--
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--91151131101181121151121------10481-561-67---1-1-6-1-14%
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--5151519161131615130127126116411--19191-1718-1-+2+1-19+16%
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--111161141121141121121291------12081-10111-67--+4+4-11+458%
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--71911516112161151191------8981-561-56-----6--
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์หนองข่า519117171918115191141------9391-671-56--+1+1-7+117%
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--1219161711118113191------7581-451-45-----5--
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--6110181121715181151------7181-341-45---1-1-4-1-20%
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--7112115110191121111131------8981-561-56-----6--
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----13119118121161141211301301311203101-14151-1415-----15--
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--131151271101181101251271------14581-9101-910-----10--
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--121201171271241301241251472611401327121-17181-2223---5-5-18-5-21%
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม7191101121101181121141111------10391-561-67---1-1-6-1-14%
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--1171101719191121131------6881-671-45--+2+2-7+240%
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--21817161914110151------518--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--101611517110151191161------8881-341-56---2-2-4-2-33%
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--91111141141191161161231------12281-9101-89--+1+1-10+112%
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม51101811118181614171------6791-231-45---2-2-3-2-40%
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกวางโจน--151161231231231141111201------14581-10111-910--+1+1-11+110%
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกวางโจน717181615181101101191------8091-561-45--+1+1-6+120%
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกวางโจน--8111161811119111161------7081-451-45-----5--
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกวางโจน--131111911011318110181------8281-561-56-----6--
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกวางโจน--211231141251321381351291241321211294111-14151-1920---5-5-15-5-25%
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกวางโจน--171161231171161181241251------15681-10111-910--+1+1-11+110%
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกวางโจน--271271251231271321221291------21281-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกุดยม--71813161101613151------488--331-34-1---1-3-1-25%
36020082 บ้านเรือภูเขียวกุดยม--201231912519111114191------12081-781-67--+1+1-8+115%
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกุดยม--8113111112118113116191------1008--881-56-1-+3+2-8+234%
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกุดยม--2151215151715151------368--331-23-1-+1--3--
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวโคกสะอาด--41151101911217113110122113181123111-14151-1415-----15--
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวโคกสะอาด--6111414181518151------418--441-34-1-+1--4--
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวโคกสะอาด--71611211018191151101------7781-561-45--+1+1-6+120%
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวโคกสะอาด----814171111419161------497--331-34-1---1-3-1-25%
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวโคกสะอาด--4121113141212141------228--221-23-1---1-2-1-33%
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวโคกสะอาด--21213141213131--------1971-341-12--+2+2-4+2100%
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวโคกสะอาด--171261261231211101281341------18581-10111-1011-----11--
36020094 บ้านธาตุภูเขียวธาตุทอง--171211171211221161221281161161121208111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวธาตุทอง--22122124121119119126116118120151212111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวธาตุทอง--111101101131101141121151------9581-9101-56--+4+4-10+467%
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวธาตุทอง81611218111191516181------7391-451-45-----5--
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวธาตุทอง--161291191211281321241221------19181-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวบ้านแก้ง--111131221161211151171181------13381-10111-910--+1+1-11+110%
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวบ้านแก้ง--9161151141111151171171------10481-891-67--+2+2-9+229%
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวบ้านแก้ง--91517161411013161------508--331-34-1---1-3-1-25%
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวบ้านแก้ง--1121513131517161------328--331-23-1-+1--3--
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวบ้านแก้ง--51314191314181121------4881-451-34--+1+1-5+125%
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวบ้านแก้ง--1018115117113171151101------9581-561-56-----6--
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวบ้านแก้ง--21618161418131101------4781-671-34--+3+3-7+375%
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวบ้านแก้ง--161191191101261251281271------17081-10111-1314---3-3-11-3-21%
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวบ้านแก้ง------------21--11------32--221-12-1-+1--2--
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวบ้านแก้ง131121241271151161151161101151161131192121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวบ้านดอน--2211411411211711811812018114161163111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวบ้านดอน--1017110171911018191------708--661-45-1-+2+1-6+120%
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวบ้านดอน31111121611211018181141------8491-561-56-----6--
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวบ้านดอน--1111612121114111------1881-231-12--+1+1-3+150%
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวบ้านดอน--181151251181231171171241------15781-10111-910--+1+1-11+110%
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอน41611118141101618151------6291-451-45-----5--
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวบ้านเพชร11301201321201271281351331------22691-891-1617---8-8-9-8-47%
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวบ้านเพชร----4141412121--41------206--111-12-1---1-1-1-50%
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวบ้านเพชร512171114141614191------4291-231-34---1-1-3-1-25%
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวบ้านเพชร--5191916110151131101------6781-451-45-----5--
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวบ้านเพชร113171414121212121------279--221-23-1---1-2-1-33%
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวบ้านเพชร7191111101916110151111------7891-671-45--+2+2-7+240%
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวบ้านเพชร413111514141617171------419--441-34-1-+1--4--
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวผักปัง215121714131615181------4291-341-34-----4--
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวผักปัง--2131416171511141------328--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวผักปัง----11112141414111------1771-231-12--+1+1-3+150%
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวผักปัง111391482119312631674149420851965------1,06328124649124952---3-3-49-3-5%
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวผักปัง--81171191211181261161251------15081-10111-910--+1+1-11+110%
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวผักปัง--131221221251151161171131------14381-10111-910--+1+1-11+110%
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวผักปัง1111112113181121131211221------11391-781-67--+1+1-8+115%
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวผักปัง--211112151519113191------568--441-34-1-+1--4--
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวผักปัง--3121114121312161------238--221-23-1---1-2-1-33%
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวหนองคอนไทย--5181316191813141------4681-341-34-----4--
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวหนองคอนไทย--131141151171161111111181------11581-9101-67--+3+3-10+343%
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวหนองคอนไทย--5171513121518191------4481-451-34--+1+1-5+125%
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวหนองคอนไทย--81161111111131151231221------11981-891-67--+2+2-9+229%
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวหนองคอนไทย--517112191121715181------658--441-45-1---1-4-1-20%
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวหนองคอนไทย212181101711111415191------6891-451-45-----5--
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวหนองคอนไทย--31611171411316171------478--331-34-1---1-3-1-25%
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวหนองคอนไทย--318112161719191131------6781-561-45--+1+1-6+120%
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวหนองตูม--91111141181181151121141------11181-891-67--+2+2-9+229%
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวหนองตูม716113181718116181101------8391-781-56--+2+2-8+234%
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวหนองตูม101141251281251311181231391681492842414141-1819112325--1-5-6-19-6-24%
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวหนองตูม171301331221261181241201171371191171280121-13141-1718---4-4-14-4-22%
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวโอโล71231131171201181101201281422641441306131-16171-2223---6-6-17-6-26%
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวโอโล--1711316116112110181131------9581-891-56--+3+3-9+350%
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวโอโล--181161151131911619113118131121142111-15161-1415--+1+1-16+17%
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวโอโล--2131515151618141------388--331-23-1-+1--3--
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นบ้านเต่า211111212017116115114116191151171154121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นบ้านเต่า6111611111019181161101------7791-561-45--+1+1-6+120%
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นบ้านเต่า--141916111113191151101------8781-781-56--+2+2-8+234%
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นบ้านเต่า2111715113151141101111------6891-341-45---1-1-4-1-20%
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นบ้านเต่า--51411017141814141------4681-121-34---2-2-2-2-50%
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นบ้านเต่า214161513151411131------339--221-23-1---1-2-1-33%
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นบ้านเต่า21151251111281181221251181101121171203121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นบ้านแท่น111412402401451421552552622------39114111921112123---2-2-21-2-8%
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นบ้านแท่น--17110111119114161131131------10381-341-67---3-3-4-3-42%
36020159 หัวนานครบ้านแท่นบ้านแท่น419110181811219161101------769--441-45-1---1-4-1-20%
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นบ้านแท่น51101161121131251161201231------14091-11121-910--+2+2-12+220%
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นบ้านแท่น1161815151518112141------549--331-34-1---1-3-1-25%
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น--9112114118191201911117181111128111-15161-1415--+1+1-16+17%
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นบ้านแท่น--7141317161418191------4881-341-34-----4--
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นบ้านแท่น--10115118124120112191281------13681-9101-910-----10--
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นสระพัง101231171111171141121121151------13191-11121-910--+2+2-12+220%
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นสระพัง12115118117113117116119120181141141183121-13141-1617---3-3-14-3-17%
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นสระพัง417141419161817181------5791-341-34-----4--
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นสระพัง1119112111113191121141121------10391-891-67--+2+2-9+229%
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นสามสวน616181913141215131------4691-231-34---1-1-3-1-25%
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นสามสวน--411131717181101111------518--331-34-1---1-3-1-25%
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นสามสวน212121--51--512161------247--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นสามสวน41411015161111511217121411171121-781-45--+3+3-8+360%
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นสามสวน212141311171611141------309--331-23-1-+1--3--
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นสามสวน--251281261261341421351241161121151283111-15161-1819---3-3-16-3-15%
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นสามสวน--171191151131161241201281141171241207111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นหนองคู--141181211181211161251191191161121199111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นหนองคู--151281151101201111291211------14981-10111-910--+1+1-11+110%
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นหนองคู6161413171511515141------5591-341-34-----4--
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นหนองคู61101817191111141101131------8891-671-56--+1+1-7+117%
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นหนองคู---------------------------------0--------
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นหนองคู11513131116131--41------268--221-23-1---1-2-1-33%
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อเก่าย่าดี--711218191131101101141------8381-781-56--+2+2-8+234%
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อเก่าย่าดี8191711316191131131121------9091-561-56-----6--
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อเก่าย่าดี--411511319115120116112116115110114511--12121-1415-1--2-3-12-3-20%
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อโคกกุง101213151514161--61------4181-341-34-----4--
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อโคกกุง13151151811311718171201181131151152121-15161-1516-----16--
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อโคกกุง111201191171191221301201121201181141222121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อโคกกุง9171411116171614191------6391-341-45---1-1-4-1-20%
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อโคกกุง61141711111211011314111113113191123121-15161-1415--+1+1-16+17%
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อโคกกุง312141715131314151------3691-341-23--+1+1-4+134%
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อช่องสามหมอ24126126142140141159276279212241313171583724114042124750--1-7-8-42-8-16%
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อช่องสามหมอ291552823169418251644217620251765------1,27635115052136064--2-10-12-52-12-18%
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อช่องสามหมอ--1711311312017118181111------10781-671-67-----7--
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อช่องสามหมอ--31811014141718171------518--331-34-1---1-3-1-25%
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อหนองไผ่212151215111513121------2791-231-23-----3--
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน514171715131617151------499--111-34-1--2-3-1-3-75%
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน251231211221121241201291241------20091-10111-1112---1-1-11-1-8%
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน161281271261231311291381201281341291329121-14151-2627---12-12-15-12-44%
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน11111121311121--61------178--221-12-1-+1--2--
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน--11111131----2121------106--111-12-1---1-1-1-50%
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อนาหนองทุ่ม111713181711213181101------6991-561-45--+1+1-6+120%
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--5151213151418161------3881-341-23--+1+1-4+134%
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--5151213131519161------3881-341-23--+1+1-4+134%
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--2111312141513131------238--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อนาหนองทุ่ม201141231201281341271291341------22991-11121-1415---3-3-12-3-20%
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม151211201251261341371201351------23391-11121-1415---3-3-12-3-20%
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--918171915110131121------6381-561-45--+1+1-6+120%
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อนาหนองทุ่ม121121151141151181151101241------13591-11121-910--+2+2-12+220%
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อบ้านแก้ง--916181151171131121131------9381-451-56---1-1-5-1-16%
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อบ้านแก้ง--11141914111113181121------7281-671-45--+2+2-7+240%
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อบ้านแก้ง----------11213111------74----1-12-1--1-2---2-100%
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อบ้านแก้ง519191616131319181------5891-451-34--+1+1-5+125%
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อบ้านแก้ง--12110171618110171111------7181-561-45--+1+1-6+120%
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อบ้านแก้ง--141211191201231221231231------16581-10111-910--+1+1-11+110%
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อหนองขาม------316121717161------316--331-23-1-+1--3--
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อหนองขาม312111517161418191------4591-671-34--+3+3-7+375%
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อหนองขาม------91915171171916111316691-781-45--+3+3-8+360%
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อหนองขาม211131614141717141------3891-231-23-----3--
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อหนองไผ่21151121111121141201101121914181129121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อหนองไผ่315131315171113171------3791-231-23-----3--
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อหนองไผ่715121814151719131------5091-451-34--+1+1-5+125%
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อหนองไผ่11311141--11214121------188--221-12-1-+1--2--
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อหนองไผ่--121911217110110191161------8581-561-56-----6--
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อหนองสังข์--31319191131111221141------8481-891-56--+3+3-9+350%
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อหนองสังข์--411218111112151141151------8181-561-56-----6--
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อหนองสังข์--181171121111141111271131------12381-10111-89--+2+2-11+223%
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อหนองสังข์--1014171316110112161------5881-561-34--+2+2-6+250%
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อหนองสังข์--4161615141618121------418--331-34-1---1-3-1-25%
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อหนองสังข์--3131719151517181------4781-451-34--+1+1-5+125%
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อหนองสังข์--221151161201171181131131------13481-10111-910--+1+1-11+110%
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อหนองสังข์--915151715110111191------6181-451-45-----5--
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อหลุบคา--1121212121512151------218--221-23-1---1-2-1-33%
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อหลุบคา----1111--411131--------1051-121-12-----2--
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อหลุบคา--111911411311911318111110191121129111-14151-1415-----15--
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อหลุบคา--6121715181816191------5181-341-34-----4--
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อหลุบคา--4161511131619161------408--331-23-1-+1--3--
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อหลุบคา--111171111111131131111231------1108--771-67-1-+1--7--
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อหลุบคา--416131414181716114131816711--551-45-1-+1--5--
36020242 บ้านคอนสารคอนสารคอนสาร7151161211171171201171261231131191201121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร219141131211919114191------9091-561-56-----6--
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร--8171918191917161------638--441-45-1---1-4-1-20%
36020247 บ้านดงกลางคอนสารดงกลาง--811617111115110171161411181103111-12131-67--+6+6-13+686%
36020248 บ้านดงใต้คอนสารดงกลาง--1011019110114111111181------8381-671-56--+1+1-7+117%
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารดงกลาง--817112111151101141141------8181-451-56---1-1-5-1-16%
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารดงกลาง--5121413171613121------328--221-23-1---1-2-1-33%
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารดงกลาง--9181318112110151121------6781-671-45--+2+2-7+240%
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารดงกลาง--315110131417141101------468--331-34-1---1-3-1-25%
36020254 บ้านดงบังคอนสารดงบัง1119141914131415141191131161101121-451-67---2-2-5-2-28%
36020255 บ้านม่วงคอนสารดงบัง8113114118191151151231241------13991-11121-910--+2+2-12+220%
36020256 บ้านนาบัวคอนสารดงบัง511518110191711415161------7991-451-45-----5--
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารดงบัง319111215181615171------4691-341-34-----4--
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารทุ่งนาเลา1111911418112181151111161------11491-891-67--+2+2-9+229%
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารทุ่งนาเลา--61712151101816181------528--441-34-1-+1--4--
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารทุ่งนาเลา91271191171191231231241321------19391-11121-1112-----12--
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารทุ่งนาเลา81101171161141101161101171------11891-891-67--+2+2-9+229%
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารทุ่งนาเลา--5181313171814181------4681-341-34-----4--
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารทุ่งพระ312151518141814141711117168121-10111-45--+6+6-11+6120%
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารทุ่งพระ4191813191811118181------6891-451-45-----5--
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารทุ่งพระ--5131214151614191------388--221-23-1---1-2-1-33%
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารทุ่งพระ314151616121515141------4091-341-23--+1+1-4+134%
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารทุ่งพระ--61--8111313161101------377--221-23-1---1-2-1-33%
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารทุ่งพระ--81415141--316141------347--221-23-1---1-2-1-33%
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารทุ่งลุยลาย--241271271301231281351301231241191290111-13141-1920---6-6-14-6-30%
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารทุ่งลุยลาย216141416151217181------4491-231-34---1-1-3-1-25%
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารทุ่งลุยลาย--17114113122191201311171------14381-10111-910--+1+1-11+110%
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารโนนคูณ--7151517191919191------6081-341-34-----4--
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารโนนคูณ--41814171131161151161------8381-781-56--+2+2-8+234%
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารโนนคูณ--16115171101211181151191------12181-10111-89--+2+2-11+223%
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารโนนคูณ--15191111111111111231151------1068--551-67-1--1-2-5-2-28%
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารโนนคูณ11131121141718111114181------8891-561-56-----6--
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารห้วยยาง717110191161171101201151------11191-891-67--+2+2-9+229%
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารห้วยยาง201311211261291191251361281171261241302121-15161-1819---3-3-16-3-15%
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารห้วยยาง--171241271201121231271431101131201236111-14151-1819---4-4-15-4-21%
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารห้วยยาง8116123116117116115191201------14091-11121-910--+2+2-12+220%
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารห้วยยาง201261281311201231201311231------22291-9101-1112---2-2-10-2-16%
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารห้วยยาง--------212131----------73----1-12-1--1-2---2-100%
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารห้วยยาง518171111818112115191------839--551-56-1---1-5-1-16%
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2