แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ10115114117113181181171161------12891-10111-910--+1+1-11110%
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ71911311011111211318181------9191-231-56---3-3-3-3-50%
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--101151121221151251161171------13281-10111-910--+1+1-11110%
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--61111141171181131181231------12081-11121-67--+5+5-12572%
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ214141216131718191------4591-341-34-----4--
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์โนนกอก121161171221331241281221231------19791-10111-1314---3-3-11-3-21%
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--251161331291221301231281------20681-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--51717131711519161------598--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์โนนกอก10181101511411116112171------8391-341-56---2-2-4-2-33%
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์โนนกอก715151151191131151101161------10591-561-67---1-1-6-1-14%
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์โนนทอง9113181171121221131121141------12091-451-67---2-2-5-2-28%
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์โนนทอง------1418112171101171------6861-341-45---1-1-4-1-20%
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์โนนทอง--6141715161419141------458--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์โนนทอง10116191121141171131151131181181131168121-15161-1516-----16--
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์โนนทอง7110131914151817191------6291-341-45---1-1-4-1-20%
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์โนนทอง713171515141416171------4891-341-34-----4--
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--241341261241401281361401251161171310111-15161-1920---4-4-16-4-20%
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--12171191221161211191151------13181-891-910---1-1-9-1-10%
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--10113116114116112113171------10181-561-67---1-1-6-1-14%
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--301331231271151191371251151101151249111-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--717112111171817171------668--441-45-1---1-4-1-20%
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--1517112171161131121141------9681-451-56---1-1-5-1-16%
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--4171815171511161------4381-231-34---1-1-3-1-25%
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--191151251191201201241261111191221220111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--61417171914110141------5181-341-34-----4--
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--9181111121121121111111------8681-561-56-----6--
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--171181181221281251191201------16781-9101-910-----10--
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--8131516171617191------5181-341-34-----4--
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----562451512582712702652------41613111820111921---1-1-20-1-4%
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----181241301321311281341------19771-9101-910-----10--
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----8112110115171111131------7671-451-45-----5--
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า------------3111--------42--111-12-1---1-1-1-50%
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง--3161211221281251241311------16081-10111-1213---2-2-11-2-15%
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง91--21171131161271151111------1108--661-67-1---1-6-1-14%
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง51918171191913115161------8191-451-56---1-1-5-1-16%
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง11191161191201161281271211231281191237121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--27191171211241191261241------16781-9101-910-----10--
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน101171231171351291261351331------22591-11121-1112-----12--
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--9161271271231171301171211231301230111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน----211251191231291301311------17871-891-910---1-1-9-1-10%
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--41101141161141191181141------10981-671-67-----7--
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง319113110113171151251311------12691-891-910---1-1-9-1-10%
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง817114181181231131171121------12091-891-67--+2+2-9229%
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง11181214191419141111------6291-341-45---1-1-4-1-20%
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง----201191241221241291221191261291234101-15161-1516-----16--
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง411141819111113111171------6891-451-45-----5--
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--151141101181121161141101------10981-671-67-----7--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--415191611216151191271301351195111-19201-1920-----20--
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--151151131121131111321151------12681-781-910---2-2-8-2-20%
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--911316113161151191141------9581-671-56--+1+1-7117%
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์หนองข่า911619111112114191141121------10691-341-67---3-3-4-3-42%
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--6171911218116110191------778--331-45-1--1-2-3-2-40%
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--917112161617115141------6681-341-45---1-1-4-1-20%
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--1011611016111181141101------8581-451-56---1-1-5-1-16%
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----19117120171181221291341361411243101-15161-1415--+1+1-1617%
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--111271121181111261261241------15581-10111-910--+1+1-11110%
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--201151301221311251231361431481461339111118201-2223-+1-4-3-20-3-13%
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม5181131101161121161111151------1069--551-67-1--1-2-5-2-28%
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--319191101121111161151------8581-891-56--+3+3-9350%
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--617171914110141121------598--111-34-1--2-3-1-3-75%
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--51141611015120115121------778--441-45-1---1-4-1-20%
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----151151191161151231161------11971-9101-67--+3+3-10343%
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม111811011017161317151------6791-341-45---1-1-4-1-20%
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกวางโจน--141241241201161131211281------16081-781-910---2-2-8-2-20%
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกวางโจน718131519110110119171------7891-561-45--+1+1-6120%
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกวางโจน--1016191141911117131------6981-451-45-----5--
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวโนนทอง"--11191911018111181141------8081-561-45--+1+1-6120%
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกวางโจน--261141251331381321291341221251281306111-15161-1819---3-3-16-3-15%
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกวางโจน--181241161191191251261211------16881-891-910---1-1-9-1-10%
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกวางโจน--261291251291321221291311------22381-11121-1011--+1+1-12110%
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกุดยม--81216110171315171------4881-451-34--+1+1-5125%
36020082 บ้านเรือภูเขียวกุดยม--2611112719111112110191------11581-341-67---3-3-4-3-42%
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกุดยม--12110112117113116191111------10081-451-56---1-1-5-1-16%
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกุดยม--5131514191515191------458--331-34-1---1-3-1-25%
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวโคกสะอาด--1018181111711419112191241171129111-13141-1415---1-1-14-1-6%
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวโคกสะอาด----41315131715121------297--331-23-1-+1--3--
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวโคกสะอาด----13111110110114191141------8171-781-56--+2+2-8234%
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวโคกสะอาด----518112141918141------507--331-34-1---1-3-1-25%
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวโคกสะอาด--11113131112131--------147--221-12-1-+1--2--
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวโคกสะอาด--213121----21--91------1851-341-12--+2+2-42100%
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวโคกสะอาด--271221251231151291341251------20081-10111-1011-----11--
36020094 บ้านธาตุภูเขียวธาตุทอง--21119121124118122127119111114191205111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวธาตุทอง--22124124124115129115121191181221223111-15161-1516-----16--
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวธาตุทอง--11191131111131131151151------10081-891-56--+3+3-9350%
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวธาตุทอง71131911219161619161------7791-451-45-----5--
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวธาตุทอง--301211221281311251221211------20081-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวบ้านแก้ง--141201161221161151181221------14381-9101-910-----10--
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวบ้านแก้ง--71131161111151191171161------11481-9101-67--+3+3-10343%
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวบ้านแก้ง--5161514191216161------438--331-34-1---1-3-1-25%
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวบ้านแก้ง--21413131517161121------4281-341-34-----4--
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวบ้านแก้ง--515110131417112181------5481-451-34--+1+1-5125%
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวบ้านแก้ง--6115116114171151101121------9581-561-56-----6--
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวบ้านแก้ง--61915141814112191------578--551-34-1-+2+1-5125%
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวบ้านแก้ง--181181151241241291291321------18981-9101-1415---5-5-10-5-33%
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวบ้านแก้ง----------21--1131------63--221-12-1-+1--2--
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวบ้านแก้ง--22126114116116117110110113118181170111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวบ้านดอน--1311511511811811812012219151111164111-15161-1516-----16--
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวบ้านดอน--719151919181101131------7081-561-45--+1+1-6120%
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวบ้านดอน1211116111181718114181------8591-451-56---1-1-5-1-16%
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวบ้านดอน--1141212111511181------248--221-23-1---1-2-1-33%
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวบ้านดอน--151231181241161171241201------15781-9101-910-----10--
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอน61817151121417161131------6891-451-45-----5--
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวบ้านเพชร--201291191261281321321311------21781-10111-1516---5-5-11-5-31%
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวบ้านเพชร--4151415131116151------3381-341-23--+1+1-4134%
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวบ้านเพชร317121414151419131------4191-231-34---1-1-3-1-25%
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวบ้านเพชร--9191611118113110151------7181-451-45-----5--
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวบ้านเพชร617151512151312161------419--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวบ้านเพชร411411011117111161121141------8991-561-56-----6--
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวบ้านเพชร--1141412171817171------4081-341-23--+1+1-4134%
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวผักปัง711161413151617161------4591-231-34---1-1-3-1-25%
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวผักปัง--3131517151114121------308--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวผักปัง--1121214141411141------2281-231-23-----3--
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวผักปัง111261442123316341504201519551915------1,10430135357135054--+3+3-5736%
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวผักปัง--161201201181261171231271------16781-9101-910-----10--
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวผักปัง--171211271161181191121211------15181-10111-910--+1+1-11110%
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวผักปัง--15114171101111201231191------11981-9101-67--+3+3-10343%
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวผักปัง----1015161911119151------5571-451-34--+1+1-5125%
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวผักปัง112121413121215171------2891-231-23-----3--
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวหนองคอนไทย--71416181713141101------4981-341-34-----4--
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวหนองคอนไทย--151171171171111111191121------11981-671-67-----7--
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวหนองคอนไทย--7151312151918191------4881-451-34--+1+1-5125%
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวหนองคอนไทย--131101101131171231201231------12981-9101-910-----10--
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวหนองคอนไทย--71111101111715181121------718--441-45-1---1-4-1-20%
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวหนองคอนไทย2191101711111414111181------7691-561-45--+1+1-6120%
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวหนองคอนไทย--81217141131718141------5381-341-34-----4--
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวหนองคอนไทย--811316181919113151------7181-341-45---1-1-4-1-20%
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวหนองตูม--111121161161151121131131------10881-781-67--+1+1-8115%
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวหนองตูม6114171718116181101121------8891-561-56-----6--
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวหนองตูม10123125125130116124142124164264288243515112426112325--+1+1-2614%
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวหนองตูม--18117125115119119119191171331111202111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวโอโล12112117117118171231261161501482562302141120221-2223-+1-2-1-22-1-4%
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวโอโล--171101181141141131151151------11681-10111-67--+4+4-11458%
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวโอโล--1712111419116181151111151191131158111-12131-1415---2-2-13-2-13%
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวโอโล--3171715161814181------4881-231-34---1-1-3-1-25%
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นบ้านเต่า--1212019116115115120115115191131159111-14151-1415-----15--
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นบ้านเต่า216111191917113111181------7691-561-45--+1+1-6120%
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นบ้านเต่า--91611011318116111181------8181-561-56-----6--
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นบ้านเต่า11714113151131101111111------7591-231-45---2-2-3-2-40%
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นบ้านเต่า5141101714191515111------5091-231-34---1-1-3-1-25%
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นบ้านเต่า316151515141113131------359--221-23-1---1-2-1-33%
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นบ้านเต่า--251111281161231271201161181151111210111-15161-1516-----16--
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นบ้านแท่น141412391441401522592562662------41114111618112224---6-6-18-6-25%
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นบ้านแท่น--13111117112161141131141------10081-341-56---2-2-4-2-33%
36020159 หัวนานครบ้านแท่นบ้านแท่น1111018171111716111171------789--551-45-1-+1--5--
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นบ้านแท่น61131121131291191211251211------15991-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นบ้านแท่น31815151516112141101------5891-341-34-----4--
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น--10114118181191811118110181131127111-14151-1415-----15--
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นบ้านแท่น--61517171519110171------5681-341-34-----4--
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นบ้านแท่น--16116124119114181271201------14481-9101-910-----10--
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นสระพัง231191911811419113116191------13091-671-910---3-3-7-3-30%
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นสระพัง12117113114116118118122121115111171184121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นสระพัง614141915161616171------5391-341-34-----4--
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นสระพัง81121151141111141151131201------12291-671-910---3-3-7-3-30%
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นสามสวน518191214121513141------4291-231-34---1-1-3-1-25%
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นสามสวน--113161617110112121------4781-341-34-----4--
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นสามสวน2121--511141216121------248--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นสามสวน--716171111411118115111417181111-561-56-----6--
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นสามสวน214121117161--3141------298--221-23-1---1-2-1-33%
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นสามสวน--251261241351441361251261131161191289111-17181-1920---2-2-18-2-10%
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นสามสวน--191221141181251211271191271141261232111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นหนองคู--181221211261161271211221121201191224111-15161-1516-----16--
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นหนองคู--281151101201111341221241------16481-10111-910--+1+1-11110%
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นหนองคู71413181611615151101------6491-341-45---1-1-4-1-20%
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นหนองคู91817110111114110113141------8691-561-56-----6--
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นหนองคู----------------------------22---0--+2+2-22-
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นหนองคู513131116131--41--------257--221-23-1---1-2-1-33%
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อเก่าย่าดี--101617113191101121161------8381-561-56-----6--
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อเก่าย่าดี517111161819112181101------7691-341-45---1-1-4-1-20%
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อเก่าย่าดี--15113111116120114112115191171301172111-13141-1415---1-1-14-1-6%
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อโคกกุง413171514161--7161------4281-341-34-----4--
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อโคกกุง71151811311618161231101171181131154121-15161-1516-----16--
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อโคกกุง--141211211231341191121191161191291227111-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อโคกกุง91311116171614191161------7191-341-45---1-1-4-1-20%
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อโคกกุง10181101111911214110112181131131120121-15161-67--+9+9-169129%
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อโคกกุง214171513131415191------4291-341-34-----4--
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อช่องสามหมอ24120140235143151270275279216131214106382524124447125154---7-7-47-7-12%
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อช่องสามหมอ371703993145411431905188517051885------1,20134134751135559---8-8-51-8-13%
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อช่องสามหมอ--1511111918116191111111------10081-561-56-----6--
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อช่องสามหมอ--51814131718171111------5381-451-34--+1+1-5125%
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อหนองไผ่216141511151313161------3591-341-23--+1+1-4134%
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน518161313151714191------509--331-34-1---1-3-1-25%
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน221221191131211221331231201------1959119111-1112-+1-2-1-11-1-8%
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน241231211221281291371241321341291321335121-15161-2627---11-11-16-11-40%
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน311131413121--8121------268--221-23-1---1-2-1-33%
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน--3141611121214161------2881-121-23---1-1-2-1-33%
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อนาหนองทุ่ม5121718111131619131------5491-341-34-----4--
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--6121316141816151------4081-341-23--+1+1-4134%
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--5121213151819191------4381-341-34-----4--
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--2131214141413121------248--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อนาหนองทุ่ม121241191281321261331341341------24291-10111-1516---5-5-11-5-31%
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม171131261201331371211331401------24091-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--51611015111131121131------6581-561-45--+1+1-6120%
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อนาหนองทุ่ม14115115114117115191241181------14191-9101-910-----10--
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อบ้านแก้ง--3181151171131101131171------9681-561-56-----6--
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อบ้านแก้ง--411015111114191121121------7781-561-45--+1+1-6120%
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อบ้านแก้ง--------1121311131------105--331-12-1-+2+1-3150%
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อบ้านแก้ง917161514131918161------5791-341-34-----4--
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อบ้านแก้ง--101717181917111151------6481-341-45---1-1-4-1-20%
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อบ้านแก้ง--91181221271231231241251------17181-891-910---1-1-9-1-10%
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อหนองขาม------611171714131------286--331-23-1-+1--3--
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อหนองขาม211131716141919191------5091-561-34--+2+2-6250%
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อหนองขาม------101619116191412181817291-9101-45--+5+5-105100%
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อหนองขาม113131414161714141------3691-231-23-----3--
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อหนองไผ่811411211611511911111211117181111144121-15161-1516-----16--
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อหนองไผ่514131516131316121------3791-231-23-----3--
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อหนองไผ่1012181415171913141------5291-341-34-----4--
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อหนองไผ่211141--1121412121------188--221-12-1-+1--2--
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อบ้านหนองโน"--1011217110110110116171------8281-451-56---1-1-5-1-16%
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อหนองสังข์--2181111131101201131261------10381-891-67--+2+2-9229%
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อหนองสังข์--1219110111181151151211------10181-451-67---2-2-5-2-28%
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อหนองสังข์--201121101141121291121191------12881-9101-910-----10--
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อหนองสังข์--5171315110112161111------5981-451-34--+1+1-5125%
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อหนองสังข์--71516151618121111------5081-341-34-----4--
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อหนองสังข์--41111915161817171------5781-451-34--+1+1-5125%
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อหนองสังข์--151151191171191161141131------12881-891-910---1-1-9-1-10%
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อหนองสังข์--5161815110111191111------6581-451-45-----5--
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อบ้านเหล่าเกษตร"--31112121512151--------207--221-12-1-+1--2--
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อหลุบคา312121--411131--31------1871-121-12-----2--
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อหลุบคา818112112119114110113191131111161145121-15161-1516-----16--
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อหลุบคา--21616181916110171------5481-231-34---1-1-3-1-25%
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อหลุบคา--51711141611016141------438--331-34-1---1-3-1-25%
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อหลุบคา--161131111121131101241161------11581-781-67--+1+1-8115%
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อหลุบคา--9131516181716161811019177111-671-45--+2+2-7240%
36020242 บ้านคอนสารคอนสารคอนสาร51121111171161171151241141191221211193121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร4131121191919113111151------8591-341-56---2-2-4-2-33%
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร--611019191815171101------6481-451-45-----5--
36020247 บ้านดงกลางคอนสารดงกลาง--1617110112191711418181414199111-9101-56--+4+4-10467%
36020248 บ้านดงใต้คอนสารดงกลาง--9110110113111110181111------8281-561-56-----6--
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารดงกลาง--7114111151121131141101------868--441-56-1--1-2-4-2-33%
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารดงกลาง--2141317161312121------298--221-23-1---1-2-1-33%
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารดงกลาง--815110111111151111101------7181-671-45--+2+2-7240%
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารดงกลาง--41101414171419141------4681-341-34-----4--
36020254 บ้านดงบังคอนสารดงบัง91619141214151415116124110198121-451-56---1-1-5-1-16%
36020255 บ้านม่วงคอนสารดงบัง11114117191151151221211111------13591-10111-910--+1+1-11110%
36020256 บ้านนาบัวคอนสารดงบัง161619191711413171111------8291-451-56---1-1-5-1-16%
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารดงบัง1212121518171419181------5791-341-34-----4--
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารทุ่งนาเลา2111417112181161111151211------12591-9101-910-----10--
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารทุ่งนาเลา--71315110191618151------538--441-34-1-+1--4--
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารทุ่งนาเลา61181181181231201211321321------18891-11121-1213---1-1-12-1-7%
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารทุ่งนาเลา9117121114191151101191131------12791-10111-910--+1+1-11110%
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารทุ่งนาเลา4110141317181519191------5991-231-34---1-1-3-1-25%
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารทุ่งพระ--513181518141417111110114179111-891-45--+4+4-9480%
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารทุ่งพระ311017110171101817191------7191-561-45--+1+1-6120%
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารทุ่งพระ--4121415161418171------408--221-23-1---1-2-1-33%
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารทุ่งพระ215161812161614141------4391-341-34-----4--
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารทุ่งพระ----81214131618151------367--221-23-1---1-2-1-33%
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารทุ่งพระ--2161512141413141------308--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารทุ่งลุยลาย--291241311271301341291341221281241312111-12131-2122---9-9-13-9-40%
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารทุ่งลุยลาย615161616141719151------549--221-34-1--1-211-3-75%
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารทุ่งลุยลาย--16113119171181281171141------13281-9101-910-----10--
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารโนนคูณ--61519191101917161------6181-451-45-----5--
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารโนนคูณ--619181171171151181171------10781-781-67--+1+1-8115%
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารโนนคูณ--1719191211201151201151------12681-781-910---2-2-8-2-20%
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารโนนคูณ--111121141131101231151161------11481-561-67---1-1-6-1-14%
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารโนนคูณ4191131618110113181151------869--551-56-1---1-5-1-16%
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารห้วยยาง91111101171151101211161131------12291-671-910---3-3-7-3-30%
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารห้วยยาง221241281291201231371261321261201231310121-15161-1920---4-4-16-4-20%
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารห้วยยาง--251281221121231271461341161131--246101-13141-1718---4-4-14-4-22%
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารห้วยยาง12120114117117112181201151------13591-891-910---1-1-9-1-10%
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารห้วยยาง221251271231211211221251261------2129--991-1112-1--2-3-9-3-25%
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารห้วยยาง------21213141----------114----1-12-1--1-2---2-100%
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารห้วยยาง--8181918111113191121------7881-451-45-----5--
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT