แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ711017115117114113181111------10291-11121-67--+5+5-12+572%
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ2161101131141121121131151------9791-451-56---1-1-5-1-16%
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ4114112191151121221141221------12491-10111-910--+1+1-11+110%
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ112161151131161171161141------10091-891-56--+3+3-9+350%
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ----315151--713161------296--331-23-1-+1--3--
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์โนนกอก2141271261121201371291271------18491-11121-1213---1-1-12-1-7%
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก3181211311161321311231291------19491-11121-1011--+1+1-12+110%
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--31818181513161131------548--111-34-1--2-3-1-3-75%
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์โนนกอก2171131911118112111191------8291-451-56---1-1-5-1-16%
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--31101918111116191141------808--551-45-1-+1--5--
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์โนนทอง111101131181141151121211121------12691-11121-910--+2+2-12+220%
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์โนนทอง------911011218112171------5861-451-34--+1+1-5+125%
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์โนนทอง--2111614161515141------338--221-23-1---1-2-1-33%
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์โนนทอง619191211101111161181181141211221175121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์โนนทอง811117112121111415181------6891-341-45---1-1-4-1-20%
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์โนนทอง315151217171515141------4391-341-34-----4--
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--251281211351251251431261321321101302111-15161-1819---3-3-16-3-15%
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--11118113171191221141231------12781-10111-910--+1+1-11+110%
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ2111191101171151131181121------10791-671-67-----7--
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--211191201311211241141191151221101216111-17181-1516--+2+2-18+213%
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--91616151121916171------608--441-34-1-+1--4--
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--811211219111181151121------878--551-56-1---1-5-1-16%
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--9181317181516151------518--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--161171201141261221181201151211171206111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--10171614171519141------5281-341-34-----4--
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--91518171121111111111------748--661-45-1-+2+1-6+120%
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--171191171171191221251241------16081-11121-910--+2+2-12+220%
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว1141519141518110161------5291-231-34---1-1-3-1-25%
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า6121502712642512542612732------432161-2122112123--1--1-22-1-4%
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า2171231261191231261301311------18791-891-1011---2-2-9-2-18%
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า------317112112112161------5261-561-34--+2+2-6+250%
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----------------31------31--111-12-1---1-1-1-50%
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง113131141191191231291261------13791-10111-1112---1-1-11-1-8%
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง3171131121191151121171281------12691-9101-910-----10--
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง71717111191911819131------8091-561-45--+1+1-6+120%
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง7171111161251211201171251241241201217121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน16110181231151151201251211------15392-11131-1011+1-+1+2-13+219%
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน12114191261261181351271271------19491-10111-1011-----11--
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--5181131201241271231171171231201197111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--51171161241251191211301------15781-10111-910--+1+1-11+110%
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--18115120171121161161191------12381-10111-89--+2+2-11+223%
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง11318113113111112171141------8291-10111-56--+5+5-11+584%
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง6171121151161121181241131------12391-11121-910--+2+2-12+220%
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง61615111141511115181------6191-451-45-----5--
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง1111101101211191201221221141291241193121-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง216151418181101101131------6691-451-45-----5--
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--7181151131111181121141------9881-561-56-----6--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--4151516191611316122250125117512--19191-1920-1---1-19-1-5%
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--71121161131121131141101------9781-10111-56--+5+5-11+584%
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--5171811517111161151------7481-671-45--+2+2-7+240%
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์หนองข่า516110117171917113191------8391-671-56--+1+1-7+117%
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--1011211018181111121141------8581-451-56---1-1-5-1-16%
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--517110181121715181------6281-341-45---1-1-4-1-20%
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--3113112115111191131111------8781-561-56-----6--
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----18115114118122161151291181311186101-14151-1415-----15--
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม6161151151261101191101251------13291-9101-910-----10--
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--121161251181281241261231631372451317121-17181-2122---4-4-18-4-18%
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม717191101121111191111141------10091-561-56-----6--
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม111151911017110181121------6391-671-45--+2+2-7+240%
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--41217171619141101------498--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--6191611818110151191------8181-341-56---2-2-4-2-33%
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--61241131141151161191171------12481-9101-89--+1+1-10+112%
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม71511019110181816141------6791-231-45---2-2-3-2-40%
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกวางโจน--121141141221231231161111------13581-10111-910--+1+1-11+110%
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกวางโจน61617171615181101101------6591-561-45--+1+1-6+120%
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกวางโจน--61811216191101101111------7281-451-45-----5--
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกวางโจน--81131819110111181101------7781-561-45--+1+1-6+120%
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกวางโจน--241221221141241341351341321251261292111-14151-1920---5-5-15-5-25%
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกวางโจน--131171151241151161181241------14281-10111-910--+1+1-11+110%
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกวางโจน--181281261241231251311211------19681-10111-1011-----11--
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกุดยม--131817131711016141------588--331-34-1---1-3-1-25%
36020082 บ้านเรือภูเขียวกุดยม--15120124191251101101161------12981-781-910---2-2-8-2-20%
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกุดยม--9191121111121171121161------9881-891-56--+3+3-9+350%
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกุดยม--1121512151417151------318--331-23-1-+1--3--
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวโคกสะอาด--817114181911118113111171221118111-14151-67--+8+8-15+8115%
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวโคกสะอาด--4161--4141914171------387--441-23-1-+2+1-4+134%
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวโคกสะอาด--8111171121917191151------7881-561-45--+1+1-6+120%
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวโคกสะอาด----318141711114191------467--331-34-1---1-3-1-25%
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวโคกสะอาด--2151211131412121------218--221-23-1---1-2-1-33%
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวโคกสะอาด--4121815141314131------3381-341-23--+1+1-4+134%
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวโคกสะอาด--14114121125124120191291------15681-10111-910--+1+1-11+110%
36020094 บ้านธาตุภูเขียวธาตุทอง--191141191161201211171221191251151207111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวธาตุทอง--171211201201211201171281201121141210111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวธาตุทอง--91111101101121111141121------8981-9101-56--+4+4-10+467%
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวธาตุทอง41816112181111816161------6991-451-45-----5--
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวธาตุทอง--191171271201211301331241------19181-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวบ้านแก้ง--161111161221161211151171------13481-10111-910--+1+1-11+110%
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวบ้านแก้ง--1018181151141121151171------9981-891-56--+3+3-9+350%
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวบ้านแก้ง--21815171613112131------468--331-34-1---1-3-1-25%
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวบ้านแก้ง--5111316131316171------348--331-23-1-+1--3--
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวบ้านแก้ง--21412141101314181------3781-451-23--+2+2-5+267%
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวบ้านแก้ง--9111110114117112171151------9581-561-56-----6--
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวบ้านแก้ง--8151618191518131------5281-671-34--+3+3-7+375%
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวบ้านแก้ง--181161191211101281231281------16381-10111-1213---2-2-11-2-15%
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวบ้านแก้ง--------------21--------21--221-12-1-+1--2--
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวบ้านแก้ง4115113125127115117114115111171141177121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวบ้านดอน--8120114114111116119116116112151151111-13141-1415---1-1-14-1-6%
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวบ้านดอน--811018111171919181------708--661-45-1-+2+1-6+120%
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวบ้านดอน613111191611311017191------7491-561-45--+1+1-6+120%
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวบ้านดอน----11117121311141------1971-231-12--+1+1-3+150%
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวบ้านดอน--141161181241161211161191------14481-10111-910--+1+1-11+110%
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอน51416112171411115171------6191-451-45-----5--
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวบ้านเพชร--281271181311221271301341------21781-891-1516---7-7-9-7-43%
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวบ้านเพชร------4141211121--------135--111-12-1---1-1-1-50%
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวบ้านเพชร213161711131417141------3791-231-23-----3--
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวบ้านเพชร--516191916110141141------6381-451-45-----5--
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวบ้านเพชร411131514131112121------259--221-23-1---1-2-1-33%
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวบ้านเพชร819171101101916110161------7591-671-45--+2+2-7+240%
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวบ้านเพชร414131114141416151------359--441-23-1-+2+1-4+134%
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวผักปัง112141117141316161------3491-341-23--+1+1-4+134%
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวผักปัง--11--111121414141------1771-231-12--+1+1-3+150%
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวผักปัง71291602128313241374167416142085------1,02928124649124548--+1+1-49+13%
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวผักปัง--111141171191201171251161------13981-10111-910--+1+1-11+110%
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวผักปัง--231151251261281231211181------17981-10111-1011-----11--
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวผักปัง--4113114113181131131211------9981-781-56--+2+2-8+234%
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวผักปัง--114131121515191141------538--441-34-1-+1--4--
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวผักปัง31--31211141113131------208--221-12-1-+1--2--
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวหนองคอนไทย--7171613171818141------5081-341-34-----4--
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวหนองคอนไทย--141131131151181171111101------11181-9101-67--+3+3-10+343%
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวหนองคอนไทย--1151517131216181------3781-451-23--+2+2-5+267%
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวหนองคอนไทย--13171161111111141141231------10981-891-67--+2+2-9+229%
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวหนองคอนไทย--713181121811217141------618--441-45-1---1-4-1-20%
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวหนองคอนไทย31713181917110114141------6591-451-45-----5--
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวหนองคอนไทย--51316111714114161------468--331-34-1---1-3-1-25%
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวหนองคอนไทย--31418112171719181------5881-561-34--+2+2-6+250%
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวหนองตูม--91101111141161171151121------10481-891-67--+2+2-9+229%
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวหนองตูม91616112181618116181------7991-781-45--+3+3-8+360%
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวหนองตูม51221141251281251301181241512672522361151-1819112224--1-4-5-19-5-20%
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวหนองตูม61211301301211261151251221181181351267121-13141-1718---4-4-14-4-22%
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวโอโล5112124111118119119161221592632361294141-16171-2122---5-5-17-5-22%
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวโอโล--161171914116112110181------9281-891-56--+3+3-9+350%
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวโอโล--14119114115112191161811161161130111-15161-1415--+1+1-16+17%
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวโอโล--3121316161516181------398--331-23-1-+1--3--
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นบ้านเต่า311411019119171151151121121121101138121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นบ้านเต่า518121711111119171141------7491-561-45--+1+1-6+120%
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นบ้านเต่า--101111816110113191141------8181-781-56--+2+2-8+234%
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นบ้านเต่า414111715113151121101------6191-341-45---1-1-4-1-20%
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นบ้านเต่า6131616110171418151------5591-121-34---2-2-2-2-50%
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นบ้านเต่า112141615121513111------299--221-23-1---1-2-1-33%
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นบ้านเต่า311611512311312911811912511119161187121-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นบ้านแท่น201321402411441491411592552------38112111921112022---1-1-21-1-4%
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นบ้านแท่น--8118110112119114161141------10181-341-67---3-3-4-3-42%
36020159 หัวนานครบ้านแท่นบ้านแท่น514111111181811118161------729--441-45-1---1-4-1-20%
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นบ้านแท่น7151131171121141241181211------13191-11121-910--+2+2-12+220%
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นบ้านแท่น5151619151515171131------609--331-34-1---1-3-1-25%
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น--111101141141191101201818141101128111-15161-1415--+1+1-16+17%
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นบ้านแท่น--2161213171614191------3981-341-23--+1+1-4+134%
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นบ้านแท่น--91111171161241191121111------11981-9101-67--+3+3-10+343%
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นสระพัง121101231191101171141121121------12991-10111-910--+1+1-11+110%
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นสระพัง511211411711611311811612011419191163121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นสระพัง513181415191519171------5591-341-34-----4--
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นสระพัง311019111110112181131141------9091-891-56--+3+3-9+350%
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นสามสวน216161719131413151------4591-231-34---1-1-3-1-25%
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นสามสวน118131213171818191------499--331-34-1---1-3-1-25%
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นสามสวน--111111--21--3111------96--111-12-1---1-1-1-50%
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นสามสวน719171615161101419141313173121-781-45--+3+3-8+360%
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นสามสวน4121214141--715111------298--331-23-1-+1--3--
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นสามสวน--201251301281261321391331121121151272111-16171-1718---1-1-17-1-5%
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นสามสวน--101161161141141161241221171221141185111-12131-1516---3-3-13-3-18%
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นหนองคู--191121161181171211151241181141151189111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นหนองคู--251141281151101201111331------15681-10111-910--+1+1-11+110%
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นหนองคู3161516131716114151------5591-341-34-----4--
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นหนองคู3161101817191111141101------7891-671-45--+2+2-7+240%
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นหนองคู---------------------------------0--------
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นหนองคู3121513141116131--------278--221-23-1---1-2-1-33%
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อเก่าย่าดี--101711017110113191101------7681-781-45--+3+3-8+360%
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อเก่าย่าดี91918112113151101151131------9491-561-56-----6--
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อเก่าย่าดี--61311011119116118117116115116113711--12121-1415-1--2-3-12-3-20%
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อโคกกุง7161214151514161--------3981-341-23--+1+1-4+134%
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อโคกกุง8114141151811411918171131181171145121-15161-1516-----16--
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อโคกกุง10119116117116119117128119119191191208121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อโคกกุง101101713111161716131------6391-341-45---1-1-4-1-20%
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อโคกกุง81611418112112113112151131111121126121-15161-1415--+1+1-16+17%
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อโคกกุง214121516131--2141------2881-341-23--+1+1-4+134%
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อช่องสามหมอ12127127127144140140170274215141304115375722114042124346--1-3-4-42-4-8%
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อช่องสามหมอ391843723148418652025181523162106------1,35338125053136367--1-13-14-53-14-20%
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อช่องสามหมอ--1411911311411917118181------11281-671-67-----7--
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อช่องสามหมอ--2141818141518181------478--331-34-1---1-3-1-25%
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อหนองไผ่312121512151115141------2991-231-23-----3--
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน214141716151317171------459--111-34-1--2-3-1-3-75%
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน231261241231241151241221311------21291-10111-1213---2-2-11-2-15%
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน171181281281211231321321371341311221323121-14151-2627---12-12-15-12-44%
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน3111--1121211121--------127--221-12-1-+1--2--
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน--1111111131----21------96--111-12-1---1-1-1-50%
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อนาหนองทุ่ม41121615171711213161------6291-561-45--+1+1-6+120%
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--7151412121514171------3681-341-23--+1+1-4+134%
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--2151512131215181------3281-341-23--+1+1-4+134%
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--1121213121415131------228--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อนาหนองทุ่ม101221151221191291341261291------20691-11121-1314---2-2-12-2-14%
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม171171241221231281341331201------21891-11121-1314---2-2-12-2-14%
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--6191616171519131------5181-561-34--+2+2-6+250%
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อนาหนองทุ่ม17111111112114115119113191------12191-11121-910--+2+2-12+220%
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อบ้านแก้ง--141815181151161121111------8981-451-56---1-1-5-1-16%
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อบ้านแก้ง--21101311015111113171------6181-671-45--+2+2-7+240%
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อบ้านแก้ง------------112131------63----1-12-1--1-2---2-100%
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อบ้านแก้ง517191916161313191------5791-451-34--+1+1-5+125%
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อบ้านแก้ง--819110181417110171------6381-561-45--+1+1-6+120%
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อบ้านแก้ง--111181211201201231221231------15881-10111-910--+1+1-11+110%
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อหนองขาม------413161317171------306--331-23-1-+1--3--
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อหนองขาม414131214171714171------4291-671-34--+3+3-7+375%
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อหนองขาม------61111915161161----615971-781-34--+4+4-8+4100%
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อหนองขาม112111217141417171------3591-231-23-----3--
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อหนองไผ่21911411111111211512011214112191131121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อหนองไผ่513141312151611131------3291-231-23-----3--
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อหนองไผ่4161412181516171101------5291-451-34--+1+1-5+125%
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อหนองไผ่--11311141--112141------167--221-12-1-+1--2--
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อหนองไผ่--1011211011218110110181------8081-561-45--+1+1-6+120%
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อหนองสังข์--1111112181101131101211------8681-891-56--+3+3-9+350%
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อหนองสังข์--101711018112111151141------7781-561-45--+1+1-6+120%
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อหนองสังข์--12120114112111114181281------11981-10111-67--+4+4-11+458%
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อหนองสังข์81915171713161101121------6791-561-45--+1+1-6+120%
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อหนองสังข์--4141215151417191------408--331-23-1-+1--3--
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อหนองสังข์--1131518181516171------4381-451-34--+1+1-5+125%
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อหนองสังข์--91201161161191171191131------12981-10111-910--+1+1-11+110%
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อหนองสังข์--611013141714191111------5481-451-34--+1+1-5+125%
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อหลุบคา------212121215121------156--221-12-1-+1--2--
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อหลุบคา--11--1111--411131------1161-121-12-----2--
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อหลุบคา--611111311311211711318191101131125111-14151-1415-----15--
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อหลุบคา--8161217161818151------5081-341-34-----4--
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อหลุบคา2141516151112151111------419--331-34-1---1-3-1-25%
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อหลุบคา--91111181111121141121101------978--771-56-1-+2+1-7+117%
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อหลุบคา--8141713141418171811111117511--551-45-1-+1--5--
36020242 บ้านคอนสารคอนสารคอนสาร4191111151221181161191181141221231191121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร--81917113119191101141------8981-561-56-----6--
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร3131716161818110171------589--441-34-1-+1--4--
36020247 บ้านดงกลางคอนสารดงกลาง--10191131711211611017111714196111-12131-56--+7+7-13+7117%
36020248 บ้านดงใต้คอนสารดงกลาง--5111110191101171111101------8381-671-56--+1+1-7+117%
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารดงกลาง5191916112112151111141------8391-451-56---1-1-5-1-16%
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารดงกลาง--2151213121416131------278--221-23-1---1-2-1-33%
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารดงกลาง--6191101318112112151------6581-671-45--+2+2-7+240%
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารดงกลาง--3141418131316141------358--331-23-1-+1--3--
36020254 บ้านดงบังคอนสารดงบัง419191418141314151719116182121-451-56---1-1-5-1-16%
36020255 บ้านม่วงคอนสารดงบัง101161151151201101161151231------14091-11121-910--+2+2-12+220%
36020256 บ้านนาบัวคอนสารดงบัง415115181101917115131------7691-451-45-----5--
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารดงบัง213171211141716151------3791-341-23--+1+1-4+134%
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารทุ่งนาเลา1011012011418112181151111------10891-891-67--+2+2-9+229%
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารทุ่งนาเลา--71616121519110161------518--441-34-1-+1--4--
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารทุ่งนาเลา91211231161191191251221231------17791-11121-1011--+1+1-12+110%
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารทุ่งนาเลา919110115115113191161101------10691-891-67--+2+2-9+229%
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารทุ่งนาเลา11--318131317110141------3981-341-23--+1+1-4+134%
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารทุ่งพระ2161217161915112141141515177121-10111-45--+6+6-11+6120%
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารทุ่งพระ31511018121918111181------6491-451-45-----5--
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารทุ่งพระ--4111312141515131------278--221-23-1---1-2-1-33%
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารทุ่งพระ216141516161215151------4191-341-34-----4--
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารทุ่งพระ--3151--9111213181------317--221-23-1---1-2-1-33%
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารทุ่งพระ--2181416141114151------348--221-23-1---1-2-1-33%
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารทุ่งลุยลาย--151241241241291231191341251211201258111-13141-1920---6-6-14-6-30%
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารทุ่งลุยลาย612151414151612181------4291-231-34---1-1-3-1-25%
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารทุ่งลุยลาย9116114114113122181211301------14791-10111-1011-----11--
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารโนนคูณ--4161415171718191------5081-341-34-----4--
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารโนนคูณ--71311014191111141141------7281-781-45--+3+3-8+360%
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารโนนคูณ--1111511417191221171151------11081-10111-67--+4+4-11+458%
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารโนนคูณ--61141101111111111111231------978--551-56-1---1-5-1-16%
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารโนนคูณ11411211211417171101131------8091-561-45--+1+1-6+120%
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารห้วยยาง8112171101101161171111191------11091-891-67--+2+2-9+229%
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารห้วยยาง161261371201271301191261361251281201310121-15161-2122---6-6-16-6-27%
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารห้วยยาง--18117123128118111121128113120191206111-14151-1819---4-4-15-4-21%
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารห้วยยาง819115124115116115115191------12691-11121-910--+2+2-12+220%
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารห้วยยาง131171261271281221201231291------20591-9101-1112---2-2-10-2-16%
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารห้วยยาง---------------------------------0--------
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารห้วยยาง4171917112110171121161------849--551-56-1---1-5-1-16%
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2