ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านนาหนองทุ่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020105
PERCODE 6 หลัก100577
กระทรวง 10 หลัก1036100577
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหนองทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannanongthum School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819665715
อีเมล์แอดเดรสkrunanongthum@yahoo.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100577
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.39528452
Longitude
102.0015199

KM.

นางสาว ศุภัสรา มูลเวียง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง นิศรา คำภาสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว ยุวธิดา รัตน์ประทุม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว ยุพาพิน สุยะทา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว อรอนงค์ คุณธรรม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน